۱۷۵۰ کیلوگرم داروی دامی تاریخ گذشته در استان مرکزی معدوم شد

۱۷۵۰ کیلوگرم داروی دامی تاریخ گذشته در استان مرکزی معدوم شد
رئیس اداره دارو و درمان اداره کل دامپزشکی استان مرکزی از کشف و معدوم سازی یک هزار و ۷۵۰ کیلوگرم داروی تاریخ گذشته دامی در استان مرکزی خبر داد.
سید کمال سجادی اظهار کرد: این داروها در جریان بازدید از داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش داروهای دامپزشکی، کشف و با تحویل به شرکت پسماند استان مرکزی و با رعایت مسائل بهداشتی معدوم سازی شده است.
وی ادامه داد: در استان مرکزی ۳۲ داروخانه و ۸ شرکت پخش دارو و واکسن فعال دامپزشکی وجود دارد که به صورت ماهانه با همکاری بازرسان اداره کل دامپزشکی استان مرکزی مورد بازرسی و نظارت قرار می‌گیرند.
به گفته رئیس اداره دارو و درمان اداره کل دامپزشکی استان مرکزی ۱۳ گروه از بازرسان اداره دارو و درمان اداره کل دامپزشکی استان وظیفه بازرسی از داروخانه‌ها، شرکت‌های تولید و پخش داروهای دامپزشکی، درمانگاه‌ها، مراکز مایه کوبی و آزمایشگاه‌ها را بر عهده دارند.
سجادی در خصوص بازرسی بازرسان اداره دارو و درمان اداره کل دامپزشکی استان مرکزی از واحدهای تحت نظارت بیان کرد: در این بازرسی‌ها یک واحد داروخانه دامپزشکی این استان به دلیل برخوردار نبودن از مسئول فنی و بهداشتی با دستور مقام قضائی به صورت موقت مهر و موم شد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com