یافته های جدید در باروری گاو شیری

ترجمه: زینب حیدرنژاد
بخش بین الملل ITPNews
۰۱/۰۱/۳۰
یافته های جدید در باروری گاو شیری
محققین دامداری شیری شاید هنوز به نکته ای که بر روی تولید مثل و باروری گاو و متعاقباً بر روی سودآوری دامدار تأثیرگذار است پی نبرده اند. 
"فاصلۀ مقعد گاو تا آلت تناسلی" یا AGD قسمتی از بدن است که محققین بر این باورند که در طول دورۀ رشد جنین تلیسه در تماس با آندروژن (هورمون تستسترون) قرار می گیرد.

در همین راستا محققین صنعت دامداری شیری در خصوص تأثیر این موضوع بر روی باروری گاو شیری تحقیقات اولیه را انجام دادند که برخی از یافته های آنها به قرار زیر است:
آن دسته از گاوهایی که AGD یا فاصلۀ مقعد تا آلت تناسلی شان بین 95 تا 112 میلیمتر بود را SHORT و آن دسته که 130 میلیمتر به بالا بودند را گروه LONG نام گذاری کردند. و مشخص شد که احتمال بارداری در اولین لقاح برای گروه SHORT 2.4 برابر بیشتر است. 
•این گروه تقریباً 28 روز کمتر از گروه LONG باز هستند.
•به طور متوسط 0.5 لقاح کمتر برای بارداری نیاز دارند. 
•10 درصد بیشتر از گروه دیگر به لقاح مصنوعی نتیجه می دهد. 

در این مطالعه، تفاوت چندانی میان اولین آبستنی و چندمین آبستنی گاوها مشاهده نشد. 
محققین در پایان به این نتیجه رسیدند که AGD می تواند تأثیری کاربردی بر روی بهبود باروری و پرورش گله داشته باشد اما در عین حال این تحقیقات اولیه است و نیاز به تحقیق و پژوهش گسترده تری در این زمینه است.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com