یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی در سال جاری تعیین شد

یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی در سال جاری تعیین شد
هیات وزیران یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در سال جاری را 6 هزار و 500 میلیارد ریال تعیین کرد.
بر این اساس، یارانه کود شیمیایی 5235 میلیارد ریال، بهینه سازی مصرف سموم کود شیمیایی و مبارزه هوایی با آفات عمومی 315 میلیارد ریال، بذر 600 میلیارد ریال، انواع نهال 100 میلیارد ریال، اصلاح نژاد دام روستایی 159 میلیارد ریال، توسعه خدمات بهداشتی، درمانی دامهای روستایی و عشایری، واکسن دام، سموم، مواد ضد عفونی کننده بیولوژیک 100 میلیارد ریال تعیین شد.
همچنین سقف میزان توزیع و قیمت فروش انواع کود شیمیایی در سال 1391 با رعایت صرفه و صلاح دولت از محل تولیدات داخلی یا واردات و از زمان ابلاغ این تصویب نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی شامل 10 هزار تن نیترات آمونیم مخلوط با فسفات با قیمت فروش(کیلوگرم) 3800 ریال، 125 هزار تن دی آمونیم یا مونو آمونیم فسفات به قیمت 7000 ریال، 5 هزار تن سوپر فسفات ساده به قیمت 3000 ریال، 360 هزار تن سوپر فسفات تریپل به قیمت 6000 ریال، 150 هزار تن سولفات پتاسیم به قیمت 6000 ریال، 3 هزار تن کلرور پتاسیم به قیمت 3000 ریال و 150 هزار تن کود کامل ماکرو (زراعی) به قیمت 6000 ریال تعیین می شود.
بر اساس این مصوبه، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران موظف است برای تامین (2200) هزار تن کود اوره و (10،000) هزار تن کود نیترات آمونیم مخلوط با فسفات بر اساس قیمت میانگین(85 درصد) سه ماهه فوب دریای سیاه و دریای بالتیک مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی از واحدهای تولید کننده کود اقدام کند.
همچنین واحدهای تولید کننده کود شیمیایی موظفند مشخصات واحدهای تولیدی، قیمت انواع کود شیمیایی و هزینه کارمزد عوامل توزیع را به صورت واضح و قابل رویت روی کیسه های کود درج کنند.
بر این اساس، دستگاه مباشر تامین و توزیع کود شیمیایی وارداتی موظف است مشخصات کودهای یاد شده از قبیل نوع، قیمت و کارمزد عوامل توزیع را به صورت واضح و قابل رویت روی کیسه های کود شیمیایی درج کند.
وزارت جهاد کشاورزی نیز مجاز است مابه التفاوت خرید و توزیع انواع کود شیمیایی را از ابتدای سال جاری تا زمان ابلاغ این تصویب نامه بر مبنای فروش سال 1390 از سر جمع اعتبارات یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی تسویه کند.
همچنین وزارت جهاد کشاورزی مجاز به جابه جایی بین مقادیر پیش بینی شده به شرط عدم تغییر در جمع مقادیر است.
بر اساس این مصوبه، هزینه های مترتب بر عملیات تامین و توزیع انواع کود شیمیایی که مطابق قانون به عهده دولت است، در سقف تعیین شده در این تصویب نامه از محل اعتبار تعیین شده پرداخت می شود.
این مصوبه را محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ کرده است.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com