گسترش قاچاق دام از مرزهای شرقی

گسترش قاچاق دام از مرزهای شرقی
سرپرست دامپزشکی منوجان گفت: با توجه به گسترش پدیده شوم قاچاق دام مردم از خرید دام بدون هویت خودداری کنند.
محمد رهبان با بیان اینکه شهرستان منوجان در مسیر استانهای مرزی قرار دارد اظهارداشت: دام قاچاق می تواند سبب شیوع وانتقال بیماری های مشترک شود.
وی افزود: با توجه به گسترش پدیده شوم دام قاچاق مردم ازخرید  دام بدون هویت خودداری کنند.
سرپرست دامپزشکی منوجان با اشاره به خطرناک بودن بیماری های مشترک از جمله تب کریمه کنگو تصریح کرد: قبل از استفاده از گوشت قرمز آن را به مدت 24 ساعت  در دمای صفر تا چهار درجه نگهداری کنید.
رهبان با بیان اینکه انتقال بیماری تب کریمه کنگو فقط از طریق تماس با خون بدن دام آلوده صورت می گیرد خاطرنشان کرد: ذبح دام حاوی ویروس موجب شیوع این بیماری خواهد شد.
وی ابراز داشت: ویروس بیماری ازطریق دام های قاچاق جابه جا می شود.
سرپرست دامپزشکی منوجان گفت: سمپاشی جایگاه دام یکی از راههای پیشگیری بیماری تب کریمه کنگو است.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com