گزارش وجود افلاتوکسین در سیلاژهای ذرت 2 ایالت آمریکا

گزارش وجود افلاتوکسین در سیلاژهای ذرت 2 ایالت آمریکا
دو ایالت داکوتای شمالی و آیووا هفته گذشته خبر وجود افلاتوکسین را در سیلاژ ذرت خود تایید کردند.
این گزارش اخیر به گزارش های قبلی مبنی بر وجود مایکوتوکسین ها در ذرت ایالت های زیر اضافه شد:

•    ایالت تنسی (فومونیسین)
•    آلاباما (فومونیسین و افلاتوکسین)
•    آیووا (ومیتوکسین و زیرالنون)
•    داکوتای جنوبی (ومیتوکسین، فومونیسین، تی-2 توکسین)
•    کانزاس (افلاتوکسین و فومونیسین)
•    کارولینای شمالی (فومونیسین)
•    میسوری (فومونیسین)
•    اوکلاهاما (افلاتوکسین و فومونیسین)
•    تگزاس (افلاتوکسین، ومیتوکسین، تی-2 توکسین و فومونیسین)
•    نیویورک (ومیتوکسین، زیرالنون)
•    پنسیلوانیا (ومیتوکسین)
•    مینه سوتا (ومیتوکسین)
•    نبراسکا (فومونیسین)
•    ویسکانسین (تی-2 توکسین)
•    جورجیا (افلاتوکسین)


 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com