گاو برای تامین خوراک منتظر نهاده‌های دولتی نمی‌ماند

گاو برای تامین خوراک منتظر نهاده‌های دولتی نمی‌ماند
سعید سلطانی سروستانی مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران  اظهار کرد: 14 میلیون ظرفیت تولید شیر خام در کشور است که 11 میلیون تن تولید می‌شود و سه میلیون تن میز ظرفیت خالی وجود دارد.
وی افزود: در سال گذشته 15 میلیون تن نهاده دام و طیور با ارز 4200 تومانی به کشور وارد شده است اما درحالی که اعضای اتحادیه ما از مصرف کنندگان عمده این محصولات می باشد تنها توانسته است حدود دو درصد در واردات سهم داشته باشد.
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ادامه داد: به این اتحادیه به عنوان نماینده تولیدکنندگان ارزی برای واردات اختصاص داده نمی‌شود اما برخی از واردکنندگان که فعالیت تولیدی نیز ندارند بدون دغدغه  ارز می گیرند.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی علاوه بر اینکه نهادهای  دامی اندازه کافی به دست دامداران نمی‌رسند، این نهاده ها به موقع نیز تامین نمی‌شود و این شرایط را سخت تر کرده است.
  سلطانی با بیان اینکه به دام نمی توان گفت صبر کن خوراکت برسد اظهار داشت: در صورتی که خوراک دام به اندازه کافی داده نباشد و پروتئین آن تامین نگردد، شیردهی آن کم می‌شود و دیگر به حالت قبل بر نخواهد گشت.
وی یادآور شد: در سال های 91 و 92 زمانی که مسئولیت واردات نهاده ها به تشکل ها سپرده شده بود این محصولات بدون کوچکترین افزایش قیمتی در بازار توزیع می شد.
وی تاکید کرد: اتحادیه این آمادگی را دارند که مسئولیت تامین و توزیع نهاده ها را دوباره برعهده بگیرد و هرگونه نظارتی را نیز خواهند پذیرفت.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com