گام بزرگ انجمن جوجه یکروزه برای تنظیم بازار قیمت جوجه

گام بزرگ انجمن جوجه یکروزه برای تنظیم بازار قیمت جوجه
بنا به اعلام کارشناسان، قیمت تمام شده تولید جوجه یکروزه 2300 تومان می باشد این در حالی است که قیمت این محصول اولیه هم اکنون به 1000 الی 1450 تومان رسیده است.
اگر در طول یکماه واحدهای مادر کشور 17 روز اقدام به جوجه درآوری (هچ) نمایند با احتساب 130 میلیون جوجه تولیدی در هر ماه، می توان نتیجه گرفت هر دوره هچ در هر روز نزدیک به 7 میلیون و 600 هزار جوجه در کشور تولید می شود که با احتساب قیمت تمام شده و قیمت روز بازار می توان اعلام کرد در حداقل ترین حالت، صنعت مرغ مادر در هر دوره از هچ روزانه خود متحمل نزدیک به 7 میلیارد تومان ضرر می گردد.

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ 1398/05/05 تا تاریخ 1398/05/30 به صورت «روزانه»

منبع :ITPNews.com
حال در نظر بگیرید قیمت مصوب دولت برای فروش منطقی جوجه در کمترین سود اقتصادی اعلامی خود 2550 تومان تعیین گردیده است که طبق بند 23 ماده 7 اساسنامه قانون حمایت باید در صورت کاهش قیمت جوجه یکروزه، خسارت این تفاوت توسط دولت به تولیدکننده پرداخت گردد.
امروز میانگین قیمت جوجه یکروزه 1200 تومان در کشور است این به معنی تفاوت یا ضرر واحدهای مادر برای هر جوجه یکروزه 1350 تومان تا رسیدن به قیمت مصوب 2550 تومان است.
یعنی دولت باید در هر دوره از هچ روزانه مبلغ 10 میلیارد و 320 میلیون تومان به تولیدکنندگان جوجه یکروزه ضرر و زیان پرداخت نماید. اما مطابق معمول این قانون اجرا نمی شود و واحدهای مادر در حال تحمل فشار روزانه این ضرر در سطح کشور می باشند.
از این رو انجمن جوجه یکروزه کشور این بار اقدام به برداشتن گام های بزرگی برای تنظیم بازار قیمت جوجه یکروزه کشور نموده است. اقدامی که هدف آن افزایش قطعی قیمت جوجه یکروزه خواهد بود.
این انجمن طی اطلاعیه ای اعلام کرد که چنانچه هر واحدی نتوانست تا ساعت 14 روز جوجه درآوری خود، جوجه تولیدی خود را به قیمت مصوب 2550 تومان بفروشد، وضعیت خود را به انجمن جوجه یکروزه اعلام و گزارش نماید تا این انجمن در راستای تنظیم قیمت بازار و رساندن قیمت جوجه به قیمت مصوب دستورالعمل های لازم را صادر نماید که می تواند شامل هرگونه تصمیمی باشد.
این اقدام انجمن می تواند قیمت این محصول را فراتر از قیمت مصوب برده و قطعاً برنامه های آتی صنعت را تحت تاثیر خود قرار دهد.

تصویر این اطلاعیه را می توانید در زیر مشاهده نمایید:

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com