کیفیت گوشت مرغ و توان صادراتی آن در کشور افزایش می یابد

کیفیت گوشت مرغ و توان صادراتی آن در کشور افزایش می یابد
مدیر کل طیور صنعتی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با طرح نو، کیفیت گوشت مرغ و توان صادراتی آن در کشور افزایش می یابد.
امیر امینی روز پنجشنبه در جلسه مدیران واحدهای تولیدی گوشت و طیور استان اردبیل افزود: به علت سنتی بودن، افزایش هزینه تولید و جزیره ای عمل کردن حلقه های تولید گوشت مرغ، امکان رقابت در بازارهای خارجی و جود ندارد.
وی با تشریح جزییات سیاست وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تولید گوشت و مرغ از طریق ایجاد شرکت های ز نجیره تولید یکپارچه بیان کرد :یکی از اهداف عمده این طرح افزایش توان صادراتی با توجه به ظرفیت ایجاد شده تولید گوشت مرغ ،افزایش کمی و کیفی تولید مرغ در وزن پایین، افزایش تعداد دوره های جوجه ریزی در سال و در نتیجه افزایش در آمد تولید کننده می باشد.
وی اظهار کرد: این طرح توسط اساتید و محقیقن دانشگاههای معتبر کشور مطالعه شده و در حال اجرایی کردن آن می باشیم.
اوی گفت: با مدیریت متمرکز بر حلقه های تاثیر گذار در تولید گوشت مرغ ، امکان تحقق و دسترسی به این طرح وجود دارد و برای رسیدن به این اهداف لازم است بعضی قوانین و مقررات موجود اصلاح گردد.
در کشور 28 شرکت زنجیره تولید یکپارجه گوشت مرغ شناسایی شده که استان اردبیل نیز جزو شرکت زنجیره تولید یکپارچه گوشت مرغ کشور محسوب می شود.
در این جلسه مدیر طیور، زنبورعسل سازمان جهاد کشاورزی اردبیل به بیان وضعیت موجود تولید گوشت استان پرداخت و گفت: در حال حاضر تولید گوشت مرغ نزدیک به 27 هزار تن بوده و پیش بینی می شود تا پایان سال به 30 هزار تن برسد و نیاز استان به گوشت مرغ در داخل استان تامین گردد.
رسول حمزه ای هدف از برگزاری این جلسه را شناسایی راهکارهای کاهش هزینه تولید و امکان رقابتی کردن صادرات و تولید گوشت مرغ با وزن پایین اعلام کرد.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com