کنسانتره مرغ تخم گذار کرمانشاه دانه

کنسانتره مرغ تخم گذار کرمانشاه دانه
به گزارش خبر گزاری ITPNews:
کنسانتره مرغ تخمگذارکرمانشاه دانه ضمن تامین احتیاجات انواع سویه های تجاری مرغان تخمگذار، سبب کاهش هزینه های تمام شده تولید دان در مرغداری می گردد. از مهمترین شاخصه های این کنسانتره توازن و تعادل دقیق مواد مغذی بر اساس احتیاجات سویه مورد پرورش می باشد و مرغدار می تواند صرفا با افزودن اقلام اصلی جیره شامل ذرت، کنجاله سویا و منابع کلسیم نسبت به تولید دان کامل اقدام نماید. کنسانتره های تهیه شده برای مرغان تخمگذار کرمانشاه دانه در دو مرحله پرورش و تولید، بر اساس اختصاصات تغذیه ای سویه های تجاری مختلف طراحی و تولید گردیده است.

ترکیبات :
سبوس برنج، سبوس گندم، کربنات کلسیم، منو کلسیم فسفات، متیونین، لیزین، کولین کلراید، مکمل ویتامینه و مکمل معدنی 
شکل فیزیکی : آردی (مش)

مزایا:
•تأمین دقیق نیازهای پرنده با توجه به سن
•جلوگیری از هدر رفت خوراک
•توزیع یکدست ریز مغذی ها در خوراک (CV<5  )
•کاهش هزینه های مرغدار
•نیازی به اختلاط ریز مغذی ها در هنگام مصرف نبوده و بنابراین حذف مشکلات انبار داری 
•تقویت سیستم ایمنی پرنده 
•سهولت مصرف و تهیه دان کامل در مرغداری
•افزایش طول عمر اقتصادی گله 
•دستیابی به پیک تولیدی بالا با حفظ حداکثر ماندگاری آن
•بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ و کاهش درصد تخم مرغ های معیوب
•دستیابی به گله ای با یکنواختی بالا در پایان دوره پرورش و طول دوره تخمگذاری
•کاهش بروز عارضه خودخوری
به گزارش خبر گزاری ITPNews:

به گزارش خبر گزاری ITPNews:
 
نظرات شما
 •  

  مهدی حسینی گفت : ۰۱/۰۱/۲۷

  عالی

  پاسخ...
نظر خود را ثبت نمایید
 • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
 • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
 • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
 • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com