کنسانتره طیور مرغ های گوشتی کرمانشاه دانه

کنسانتره طیور مرغ های گوشتی  کرمانشاه دانه
کنسانتره طیور گوشتی کرمانشاه دانه مجموعه ای غنی شده از مواد اصلی است که ضمن اقتصادی نمودن قیمت نهایی دان طیور، تمام احتیاجات پرنده را برای رشد به طور کامل تامین می نماید. ویژگی کنسانتره های این شرکت توازن و تعادل دقیق مواد تشکیل دهنده آنها می باشد. مرغدار می تواند تنها با افزودن کنجاله سویا و ذرت و با استفاده از فرمول پیشنهادی شرکت با حداقل زمان به بهترین بازده برسد

مزایای مصرف کنسانتره های کرمانشاه دانه :
تامین دقیق نیازهای پرنده با توجه به سن  پرورش :
1-سطح اسید های آمینه در کنسانتره طوری تنظیم گردیده که علاوه بر تامین دقیق نیاز و بهبود در عملکرد پرنده، از ایجاد فشار مضاعف متابولیکی بر پرنده در شرایط انواع استرس ها ( بیماری ، آب و هوایی ، .... ) جلوگیری می نماید.
2-تقویت سیستم ایمنی پرنده: برای این منظور مکمل vitamin  در راستای تقویت سیستم ایمنی – تنفسی، بصورت ویژه ای طراحی شده است.
3-افزایش رشد دستگاه گوارش و اصلاح جمعیت میکروبی روده :
کنسانتره های طیور با استفاده از پری بیوتیک ها کمک به تحرک رشد سلول های روده در جهت جذب بیشتر مواد مغذی و اصلاح میکروفلور روده موثر خواهد بود .
4-افزایش قابلیت هضم مواد مصرفی به همراه کنسانتره :
استفاده از مولتی آنزیم های چند گانه در کنسانتره ها کمک مضاعفی به افزایش قابلیت هضم مواد مغذی در دستگاه گوارشی پرندهنموده و موجب بهبود ضریب تبدیل، کاهش طول دوره و ..... خواهد شد.
با مصرف آنزیم فیتاز در جیره های کنسانتره های مزایای زیر ایجاد می شود:
1-افزایش قابلیت دسترسی به فسفر فیتاته موجود در اقلام گیاهی که منجر به کاهش مصرف منابع فسفرمعدنی ( منوکلسیم فسفات ) خواهد شد.
2-بهبود راندمان رشد تولید در طیور
3- به فعالیت آنزیم های موثر در هضم پروتئین، نشاسته و چربی  کمک می نماید.


شماره تلفن دفتر فروش : 0219155101 
همراه : 09372001034- 09122001034 
http://kermanshahdaneh.ir
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com