کشتارگاه‌ها نقش مهمی در استحصال گوشت سالم دارند

کشتارگاه‌ها نقش مهمی در استحصال گوشت سالم دارند
مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان گفت: کشتارگاه‌ها نقش مهمی در استحصال گوشت سالم دارند.
ابراهیم توکلی در جلسه کمیته بیماری‌های مشترک انسان و دام جنوب کرمان اظهار داشت: کشتارگاه‌ها نقش مهمی در استحصال گوشت سالم دارند.
وی با بیان اینکه شهرداران باید نسبت به ساماندهی کشتارگاه‌ها تلاش کنند، تصریح کرد: شهرداران زحمتکش هرچه سریع‌تر باید نسبت به رفع نواقص موجود در کشتارگاه‌ها اقدام کنند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم‌پزشکی جیرفت نیز با اشاره به اهمیت و نقش کشتارگاه‌ها در سلامت غذایی مردم بیان داشت: رفع مشکلات موجود در کشتارگاه‌ها اعتبار زیادی نمی‌خواهد.
ابراهیم محمدی خاطرنشان کرد: مشکلات موجود در کشتارگاه‌ها را می‌توان با اعتبارات موجود کاهش داد.
در این جلسه مقرر شد کمیته اتلاف سگ‌های ولگرد در جنوب کرمان فعال شود.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com