کاهش بی سابقه میزان گله های شیرده در 4 سال گذشته در بریتانیا

کاهش بی سابقه میزان گله های شیرده در 4 سال گذشته در بریتانیا
به گزارش AHDB Dairy بریتانیا،  گله های شیرده در سال گذشته در این کشور کاهش 2 درصدی داشته است که این میزان بیشترین کاهش سالانه در 4 سال اخیر بوده است.
تعداد گاوهای شیرده بالای 2 سال در اول ژوییه سال جاری میلادی 1.8 میلیون راس گزارش شده است که 37000 راس کمتر از سال گذشته بوده است.
جدا کردن گاوهای شیرده بالای 36 ماه از دیگر گاوها نیز 13 درصد افزایش داشته و به 37 هزار راس در زمان ذکر شده رسیده است.
در این گزارش آمده است که کاهش چشمگیر گاوهای شیرده باعث می شود که این گمان را داشته باشیم که بعد از جداسازی گاوهای بالای 36 ماه، گاوهای جوان جایگزین آن ها نشده اند و در نتیجه در کوتاه مدت تولید شیر کاهش داشته است.
با وجود این، میزان گاوهای جوان (زیر 2 سال) 15000 راس تخمین زده شده که این میزان از سال 2015 بیشتر بوده است. این میزان همچنین نسبت به سال 2012 نیز شصت هزار راس بیشتر بوده است. در نتیجه، پتانسیل افزایش میزان تولید شیر وجود دارد زیرا تعداد گاوهای شیرده افزایش یافته است.
قیمت گاوهای جداسازی شده درجه یک تا چهار، تا پایان هفته منتهی به 13 اوت افزایش داشته است، و قیمت گاو زنده درجه یک به 144.8 پوند در هر کیلوگرم رسیده است. اما در مجموع قیمت گاوهای جداسازی شده 1.6 پوند در هر کیلوگرم کاهش داشته است و به طور متوسط به 106 پوند در هر کیلوگرم رسیده است.
تعداد کل گاوهای جداسازی شده 0.8 درصد در هفته منتهی به 13 اوت افزایش داشته است که این میزان نسبت به سال گذشته 2.12 درصد کاهش داشته است.
تعداد گاوهای نر جداسازی شده 12.3 درصد افزایش یافته است و قیمت آن ها نیز با 3.5 پوند افزایش به طور متوسط به 134.1 پوند در هر کیلوگرم رسیده است که نسبت به 12 ماه گذشته 5.2 درصد افزایش داشته است.
با کاهش میزان گله های شیرده، عرضه شیر روزانه در انگلستان نیز کاهش یافته است. در دو هفته منتهی به 6 اوت، عرضه شیر به بازار 2.5 میلی لیتر در روز نسبت به زمان مشابه در سال گذشته کاهش یافته و به طور متوسط به 31 میلی لیتر در روز رسیده است.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com