کاهش قیمت مرغ نیازمند حمایت از مرغداران

دانلود
آذربایجان شرقی یکی از مراکز مهم تولید مرغ در کشور است اما این روزها وجود برخی مشکلات برای مرغداران باعث افزایش قیمت مرغ در بازار شده است.
 
کلمات کلیدی حمایت از مرغداران
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com