کاهش شدید تولید نهاده های دام و طیور در آمریکا

کاهش شدید تولید نهاده های دام و طیور در آمریکا
بنا به اعلام گزارش سایت های بین المللی، سال 2019 سالی پر از بحران برای تولید نهاده های دام و طیور در ایالات مختلف کشور آمریکا می باشد.
گزارش ها حاکی از آن است که تا این لحظه تنها ۵ درصد مزارع آمریکا رویش داشته به طوری که و این آمار باعث ایجاد نگرانی های شدیدی در تولید نهاده های دام و طیور جهان خواهد داشت
بنابر این گزارش اکثریت محصولات و نهادهای تولیدی در کل ایالات آمریکا کمتر از سال ۲۰۱۸ بوده است.
تنها 46 درصد مزارع سویا در ایالت لوِئی زیانا رشد کرده که این مقدار در سال گذشته ۸۱ درصد بوده است. همینطور تا این لحظه تنها 32 درصد مزارع سویا در ایالت میسی سیپی رویش داشته این در حالی است که این میزان تولید در سال گذشته و در همین زمان ۶۳ درصد بوده است.
همین طور کل مزارع ذرت آمریکا تا این لحظه تنها ۱۹ درصد رویش داشته که این میزان در سال گذشته ۴۷ درصد بود
بنابر همین گزارش مزارع گندم تنها ۲۶ درصد رویش داشته که این میزان ۸ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
کارشناسان آمریکایی علت اصلی این میزان کاهش را بروز سیل می دانند.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com