کارهای انتقال شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت جهاد انجام می‌شود

کارهای انتقال شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت جهاد انجام می‌شود
معاون بهبود امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: کارهای انتقال شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت جهاد انجام می‌شود و این شرکت تا یک هفته دیگر به وزارت جهاد برمی‌گردد.
حسن رکنی در پاسخ به اینکه آیا شرکت پشتیبانی امور دام از وزارت صنعت به وزارت جهاد کشاورزی برگشت، گفت: صورت‌جلسه برای برگشتن این شرکت انجام شده و کارهای عملیاتی انجام می‌شود و فکر می‌کنم حدود یک هفته دیگر این شرکت به وزارت جهاد کشاورزی بر‌گردد.
قانون انتزاع در اسفند 91 از سوی شورای نگهبان ابلاغ شده است که بعد از گذشت 8 ماه تاکنون اجرا نشده است.
بر اساس این قانون سیاست‌های واردات و صادرات محصولات کشاورزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی گذارده شده و شرکت پشتیبانی امور دام باید به وزارت جهاد کشاورزی برگردد و سیاست‌های صنایع تبدیلی نیز توسط وزارت جهاد کشاورزی مدیریت شود.
پاپی‌زاده  عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در این خصوص به فارس گفته بود:  قرار شده است شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه امکانات، دارایی، نیروی انسانی و همه ملزومات برای تنظیم بازار علوفه تا روز دوشنبه 9 دی ماه به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود.
وی افزود: همچنین قرار شد، سیاست‌های واردات محصولات اساسی مانند گندم تا پایان دی ماه به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com