کارت قرمز کمیسیون کشاورزی به موسسه تحقیقات واکسن و سرم رازی

کارت قرمز کمیسیون کشاورزی به موسسه تحقیقات واکسن و سرم رازی

رییس کمیسیون کشاورزی با ارسال گزارشی به رییس مجلس شورای اسلامی با استناد به گزارشهای رییس سازمان دامپزشکی مبنی بر غیراستاندارد و عدم دارا بودن پروانه ساخت وضعیت این موسسه را نگران کننده عنوان کرد.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایانا گفت: با توجه به گزارشهای دریافتی کمیسیون و بررسیهای مفصل کارشناسی شده و جلسات متعدد با وزرا وقت و سایر مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و موسسه رازی کمیسیون کشاورزی با تهیه گزارشی که در صحن علنی مجلس قرایت خواهد شد، وضعیت این موسسه را نگران کننده می داند.
عباس رجایی با اشاره به گزارش این کمیسیون افزود: تا سال 1387، بیش از 90 درصد واکسنهای انسانی مورد نیاز کشور توسط این موسسه تولید می شد و در سال 1387 و با راه اندازی خط تولید واکسن هپاتیت (ب) در انستیتو پاستور ایران، مسئولیت بیش از 75 درصد از واکسنهای انسانی مورد نیاز کشور به این انستیتو سپرده شده است.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر مسئولیت 100 درصد سرمهای درمانی ضدمار و عقرب گزیدگی، بر عهده موسسه رازی است. همچنین کلیه واکسنهای مورد نیاز دام و حدود 95 درصد واکسنهای مورد نیاز طیور توسط این موسسه تولید و عرضه می شود.
رجایی گفت: بر اساس گزارش موسسه، سالانه حدود چهار میلیارد دز فرآورده های بیولوژیک در زمینه های متنوع واکسنهای باکتریایی انسانی، واکسنهای باکتریایی دامی، واکسنهای ویروسی دامی، واکسن انگلی دامی، واکسنهای طیور و آنتی ژنها تولید می کند.
فرآورده های تولیدی موسسه پروانه ساخت ندارند
رییس کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: فرآورده های مورد مصرف در بخش دامپزشکی این موسسه که توسط سازمان دامپزشکی خریداری و به تولیدکنندگان دام و طیور کشور عرضه می شود، با توجه به بند 4 نامه شماره 1313/8/250/3/د مورخ 15/2/88 موسسه، تنها در 13 مورد (یک مورد در گذشته و 12 مورد در زمان مدیریت فعلی) پروانه ساخت از سازمان دامپزشکی داشته و مابقی تولیدات دامپزشکی، فاقد شماره ثبت و مجوز تولید و پروانه بهره برداری است. این بدین معنی است که سازمان دامپزشکی از اجرای قانون تخطی کرده که قطعا در برابر موضوعات مندرج در این گزارش مسئول بوده و باید پاسخگو باشد.
رجایی گفت: با توجه به بند 4 نامه شماره 1313/8/25/م/د مورخ 15/2/88 موسسه، فرآورده های مورد مصرف انسانی و پزشکی نیز تنها در 12 مورد برای اخذ پروانه تولید به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال شده که هنوز پروانه ای صادر نشده است. این بدین معنی است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اجرای قانون تخطی کرده که قطعا در برابر موضوعات مندرج دراین گزارش مسئول بوده و باید پاسخگو باشد.
تولیدات موسسه رازی فاقد استاندارد است
نماینده اراک و کمیجان گفت: بر اساس مستندات موجود، متاسفانه فرآورده ها و تولیدات این موسسه دارای استانداردهای موردنظر سازمان بهداشت جهانی (WTO) و همچنین سازمان جهانی بهداشت دام (OIE) نیست و همین امر باعث شده رییس سازمان دامپزشکی در چند نوبت از جمله طی نامه شماره 34163/43 به عنوان وزیر وقت جهاد کشاورزی به شدت به کیفیت نامناسب تولیدات اعتراض کرده و به تلفات و ضایعات ناشی از مصرف این محصولات در بخش دام و طیور کشور اشاره کند.
همچنین مدیرکل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نوبتهای مختلف از نبود استانداردها و کنترل کیفی نامناسب و نبود اصلاحات ساختاری موسسه در نامه های ارسالی یاد کرده و گزارشهای بازرسی دوره ای را برای اصلاح امور ارسال کرده و کمتر نتیجه ای گرفته شده، به طوری که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وقت، طی مکاتباتی از جمله نامه شماره 242964 مورخ 10/7/86 به عنوان وزیر جهاد کشاورزی وقت به مشکلات این موسسه اشاره و یادآورد می شود: مشکل عمده دیگر، عدم رعایت ضوابط و معیارهای بهینه تولید و تضمین کیفیت در خطوط تولیدی موسسه رازی است.
البته باید این نکته را مدنظر داشت که مسئولیت ادامه روند معیوب و عدم رسیدگی فوری و قطعی، بر عهده وزرای وقت جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
رجایی تاکید کرد: طبق گزارشهای مستند، بالا بودن رطوبت در واکسن ضدمار (MMR)، نبود استاندارد در سوسپانسیون سیاه سرفه ازنظر تست (MWGT)، عدم (detoxification) کامل توکسئید دیفتری، کاهش میزان تیومرسال در نمونه های توکسئیدها، افزایش ناگهانی (KF) در توکسئید کزاز، پیروژن بودن سرم در مرحله (final bulk)، آلودگی واکسن آنتروتوکسمی، بالا بودن رطوبت در واکسن آبله گوسفندی و بزی، آلودگی در مرحله بالک توبرکولین گاوی، افت تیتر در آزمایش (potency) در فرآورده های ویروسی پزشکی، کاهش حجم در محصولهایی و دهها مورد دیگر، از جمله مشکلات جدی در کیفیت تولیدات و فرآورده ها بوده است که متاسفانه به خسارتهای فوق العاده سنگینی منجر شه که در جای خود باید بررسی و حسابرسی شود.
 

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com