چهارهزارو 710هکتاراز زمین های زراعی هرمزگان زیر کشت ذرت قرارگرفت

چهارهزارو 710هکتاراز زمین های زراعی هرمزگان زیر کشت ذرت قرارگرفت
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: با پایان یافتن فصل کاشت، چهار هزارو و 710 هکتار از زمین های زراعی این استان زیر کشت ذرت دانه ای و علوفه ای قرار گرفت.
سید رضا امیری زاده سطح زیر کشت ذرت دانه ای دراین استان را چهار هزار 310 هکتار و ذرت علوفه ای را نیز 400هکتار عنوان کرد.
وی با بیان اینکه سطح زیر کشت ذرت دانه ای نسبت به سال زراعی گذشته 30درصد افزایش یافته اظهار کرد: به دلیل بهره گیری از بذر مرغوب و تجهیز مزارع به آبیاری نوین پیش بینی می شود امسال با افزایش 65 درصدی حدود 28 هزارتن محصول از مزارع این استان برداشت گردد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با بیان اینکه در سال زراعی جاری ( مهر 94تا مهر 95) حدود 400هکتار از زمین های کشاورزی این استان زیر کشت ذرت علوفه ای قرار گرفته پیش بینی کرد: از این سطح 22هزارتن محصول برداشت شود.
در اطلاعات منتشره سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان زمان کشت ذرت دانه ای در این استان اواسط تیر تا پایان شهریورماه و فصل برداشت نیز دی تا بهمن ماه اعلام شده است.
دراین اطلاعات وسعت زمین های کشاورزی هرمزگان 162هزارهکتار با تولید سا لانه دو میلیون و 100هزارتن محصول باغی و زراعی اعلام شده است.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com