چالش‌های پیش روی صادرات شیر خشک

دانلود
حدود ۲ ماه پیش، فروش شیر به دلیل شیوع کرونا کاهش یافت که برای جلوگیری از دور ریز آن، تولید مازاد دامداران در کارخانجات به شیرخشک صنعتی تبدیل شد، اما این بار مشکل مازاد شیرخشک صنعتی به وجود آمد.
گفتنی است؛ برای رفع این مشکل بحث صادرات شیرخشک مطرح شد که این موضوع هم با چالش‌هایی مواجه شد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com