پیش بینی تنظیم بازار از کمبود گوشت قرمز در نیمه دوم سال

پیش بینی تنظیم بازار از کمبود گوشت قرمز در نیمه دوم سال
کارگروه تنظیم بازار اعلام کرد با توجه به افزایش هزینه های تولید، گرانی و کمبود نهاده ها و مشکلات توزیع گوشت در ۶ ماه دوم سال که ممکن است با کمبود و گرانی گوشت قرمز در بازار مواجه باشیم برنامه ای برای ذخیره سازی گوشت قرمز ارائه شده است.
براساس مصوبه اخیر تنظیم بازار مقرر شد که شرکت پشتیبانی امور دام برای تنظیم بازار گوشت قرمز در نیمه دوم سال اقدام به ذخیره سازی گوشت قرمز توسط وزارت جهاد کشاورزی کند؛ در مصوبات تنظیم بازار آمده است با توجه به خشکسالی های اخیر پیش بینی می شود که با کمبود دام و گوشت قرمز در ماه های آیند مواجه باشیم.
در صورتجلسه تنظیم بازار که اخیرا برگزار شده همچنین اشاره شده که افزایش هزینه و قیمت نهاده‌های خوراک دام و چگونگی عرضه دام سبک و سنگین از سوی عشایر و دامداران کشور ممکن است در 6 ماهه دوم سال با کاهش عرضه و افزایش قیمت گوشت مواجه شویم.
در بخشی از مصوبه تنظیم بازار در این باره آمده است: در جلسه مطرح و مقرر گردید به منظور حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری از کشتار دام های مولد و حفظ آن و برنامه‌ریزی برای تامین نهاده و علوفه مورد نیاز در ایام سال و خرید و ذخیره سازی گوشت قرمز جلسه تخصصی با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های مربوطه تشکیل  و نتیجه به صورت هفتگی در جلسات آتی کارگروه تنظیم بازار ارائه گردد.
تبصره 1) شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اتخاذ برنامه‌ریزی لازم نسبت به خرید دام‌های داخلی قابل عرضه به منظور ذخیره‌سازی و عرضه گوشت گرم با قیمت‌های مناسب در زمان بندی مورد لزوم اقدام و به صورت هفتگی گزارش روند اجرایی طرحا را به جلسات کارگروه تنظیم بازار ارائه نماید.
تبصره 2) گزارش وضعیت تامین و توزیع گوشت قرمز نیز از سوی معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی در جلسه آتی کارگروه تنظیم بازار ارائه گردد.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com