پای مرغ به شورای شهر شیراز کشیده شد

پای مرغ به شورای شهر شیراز کشیده شد
افزایش قیمت مرغ و کمبود توزیع آن در شیراز باعث شد بحث مرغ به جلسه علنی شورای شهر شیراز کشیده شود.
افزایش قیمت مرغ و کمبود توزیع آن در شیراز باعث شد بحث مرغ به جلسه علنی شورای شهر شیراز کشیده شود.
طی چند روز گذشته شهر شیراز شاهد اتفاقی جدید بود که در این راستا مردم برای خرید مرغ باید چندین ساعت در صف مقابل مغازه ها چشم انتظار می ایستادند و در آخر نیز سهم هر نفر دو عدد مرغ است.
پس از اینکه قیمت مرغ در شیراز به کیلویی بیش از پنج هزار تومان رسید مسئولین به فکر توزیع مرغ گرم به قیمت کمتر از پنج هزار تومان افتادند که در این میان توزیع مرغ گرم (تعاونی) با نرخ چهار هزار و 700 تومان عرضه شود.
اما این عرضه مرغ گرم نه تنها نتوانست مشکل مرغ گرم را در شیراز برطرف کند بلکه باعث شد مردم خاطرات چندین سال پیش خود را که وقت زیادی را باید در صف خرید اجناس کوپنی تلف می کردند، دوباره زنده شود.
امروز مرغ گرم کیلویی چهار هزار و 700 تومان در خیابان ها و برخی از مغازه های شیراز توزیع می شود اما برای خرید این مرغ باید چندین ساعت وقت خود را در صف های مقابل مغازه ها صرف کرد.
از طرفی دیگر در کنار این مرغ قیمت تعاونی مرغ گرم به قیمت آزاد نیز عرضه می شود که البته قیمت این مرغ بین کیلویی شش هزار و 800 تومان تا هشت هزار و 100 تومان در نقاط مختلف شهر متغیر است.
اما باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر شما مرغ کیلویی چهار هزار و 700 تومان را خریداری کنید با توجه به وضعیت آن مرغ در آخر که حساب کنید قیمت این مرغ تعاونی نیز با مرغ قیمت آزاد تفاوتی ندارد.
این اتفاقات در طی چند روز گذشته باعث شد که گلایه مردم به گوش اعضای شورای شهر شیراز نیز برسد که در این راستا اولین سخنران امروز شورای شهر شیراز بحث وضعیت مرغ در شیراز را مطرح کرد.
مسئولین شهر جوابگوی گرانی مرغ باشند
مهر نوشت: عضو شورای شهر شیراز در صحن علنی شورای شهر با بیان اینکه مسئولین به جای اعتراض به افزایش کرایه های تاکسی پس از چند سال به فکر مقابله با گرانی مرغ باشند، گفت: پس از چندین سال اقدام به افزایش کرایه های تاکسی کردیم که مسئولین شهر شیراز با این موضوع مخالفت کردند در حالیکه امروز مردم شهر شیراز باید مرغ را با قیمتی چندین برابر گذشته خریداری کنند.
مهدی خانی تصریح کرد: رفتارهای مسئولین در مقابل افزایش قیمت ها در شهر شیراز یکسان نیست در حالیکه باید در مقابل گرانی با تمام قوا ایستادگی کرد.
وی با اشاره به اینکه امروز بیشتر از گذشته مرغ در بازار شیراز توزیع می شود، یادآور شد: در زمان پیک اوج مصرف مرغ در شیراز 250 تن توزیع می شد و در روزهای معمولی نیز 180 تن توزیع شد در حالیکه امروز 360 تن مرغ در شیراز توزیع می شود.
عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: توزیع مرغ بیشتر از گذشته در حال انجام است اما از طرفی دیگر مرغ در دست مردم وجود ندارد و مردم برای خرید مرغ با قیمت کیلویی چهار هزار و 700 تومان باید در صف حضور داشته باشند.
خانی ادامه داد: مهمترین مشکل این وضعیت عدم مدیریت صحیح از جانب مسئولین مستقیم اینگونه فعالیت ها است زیرا این افراد توان کنترل این بازار را ندارند.
وی با اشاره به اینکه توزیع سویا نیز نتوانسته در پخش درست مرغ در میان مردم موثر باشد افزود: با اینکه مسئولین برای توزیع مناسب مرغ مقداری سویا نیز در میان عوامل پخش توزیع کرده اند اما همچنان شاهد هستیم که مردم باید برای خرید مرغ به نسبت ارزان قیمت چندین ساعت وقت خود را در شهر تلف کنند.
ناتوانی در توزیع مناسب مرغ سیاسی نیست
خانی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مباحث مربوط به توزیع مرغ در شیراز بحث سیاسی نیست تاکید کرد: توزیع مرغ یک بحث عملیاتی است و هیچکس نباید این گلایه ها را به مباحث سیاسی تبدیل کند.
عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: مرغ بازار سیاه به قیمت های مختلف درحال عرضه است که البته باید این مرغ ها نیز بررسی شوند.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com