پای دولت از سر صنعت مرغداری برداشته شود

پای دولت از سر صنعت مرغداری برداشته شود
علی تقی خانی استاد دانشگاه و تحلیل گر اقتصادی و برنامه ریزی گفت: با توجه به حجم گسترده عملیات بازرگانی کشاورزی، وزارت صمت نیز مشترک با جهاد کشاورزی می تواند به حل مشکلات بازاریابی و تنظیم بازار کمک کند.
علی تقی خانی گفت:‌ بخش بازرگانی کشور برخلاف تصور عموم مبنی بر داشتنِ ساختاری واردات محور! می تواند با استراتژی های مدیریتی و مشارکت با بخش تولید اعم از صنعتی، خدماتی به ویژه بخش کشاورزی با مزیت نسبی سرمایه گذاری کلانِ تولید داخلی مبتنی بر مطالعات راهبردی ظرفیت‌های تولیدی و بازرگانی کشاورزی از مسیر بکارگیری مهندسین مشاور حرفه‌ای، شایسته است در دوره جدید وزارت مدرس خیابانی با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی استراتژیک بلندمدت متوازن در عرصه واردات و صادرات با کششِ اقتصادی بسوی توسعه سرمایه گذاری تولیدات داخلی محصولات کشاورزی بعنوانِ بخشی از استراتژی های نوین مدیریتی وزارت صمت مشترک با وزارت جهادکشاورزی منظور نظر قرارگیرد.

تقی‌خانی ادامه داد: بخش بازرگانی وزارت صمت الزامی است با تکنیک های ارزیابی و بازنگری برنامه ساختار سازمانی دولتی سنتی و منسوخ شده حاکم بر وزارت بازرگانی سابق که هم اکنون در پوشش وزارت صمت کماکان متدولوژی قدیمی را دنبال می کند الزامیست با برون سپاری تصدی گری فعالیت های اجرایی و محدود به سیاست گذاری و برنامه‌ریزی استراتژیک همراه با کنترل نظارت راهبردی بخش خصوصی در عرصه سیاست های بازرگانی کشور قرارگیرد یقیناً وزارت صمت مشترک با وزارت جهادکشاورزی استراتژی صادرات محوری را با اصلاح قوانین و مقررات تسهیل کننده فعالیت های اجرایی بخش خصوصی سازماندهی خواهند کرد، و همواره دولت مبرا از اتهامات وارده در عرصه بازرگانی بویژه واردات محصولات کشاورزی و صنعتی مغایر با استراتژی های بهره مندی از منابع تولیدات داخلی خواهد شد.
وی در ادامه افزود: طبعاً نگرش بازرگانی کشور مشابه کشورهای پیشرفته به سوی حمایت از تولیدات داخلی با توسعه صادرات اقتصادی برنامه‌ریزی شده مبتنی بر مزیت های نسبی تولید محصولات صنعتی و کشاورزی درعرصه جهانی خواهند شد و واردات تکنولوژی و مواد خام نیز در حمایت از گسترش تولیدات داخلی و اشتغالزایی گسترده با فرآوری مواد خام وارداتی که دارای مزیت نسبی از تولید داخلی است خواهد شد بنابراین سیاستگذاری داخلی و بین‌المللی حوزه بازرگانی کشور دقیقاً در خدمت توسعه اقتصادی تولید داخلی بویژه در عرصه کشاورزی است دانش بازرگانی مکمل توسعه سرمایه گذاری تولیدات داخلی است که متاسفانه بعنوانِ عاملی برای واردات محصولات مصرفی معرفی شده در حالیکه ۱۸۰ درجه متفاوت با تصور عامیانه است بلکه برعکس علم و دانش مدیریت بازرگانی را عمدتاً در چارچوب تکمیل کننده اهداف تولیدی منتج به افزایش ارزش افزوده ملی در جهان پیشرفته می نگرند.

وی گفت: در پایان انتظار دارم همچنان که تفکر اصلاح ساختار مدیریتی وزارت جهاد کشاورزی با الهام از تغییرات بنیادی نظام مدیریتی پیشرفته جهانی حاصل از نتایج تحقیقات مستمر مدیریتی متمرکز در انستیتوی بین‌المللی مدیریت پروژه پنسیلوانیا آمریکا مبتنی بر سیستم پروژه محوری در چارچوب استانداردهای گستره دانش مدیریتی طرحهای توسعه ای و مدیریت کنترل پروژه نظام مدیریتی و برنامه‌ریزی استراتژیک مجموعه فعالیت های اقتصادی بخش کشاورزی با حضور متخصصین کشاورزی و مهندسی تحلیل سیستم در حال بازنگری و نو گرایی است پیشنهاد ودعوت می کنم با توجه به حجم گسترده عملیات بازرگانی کشاورزی، وزارت صمت نیز مشترک با جهاد کشاورزی با عزم ملی نسبت به بازنگری سیستم مدیریتی و برنامه‌ریزی حاکم بر بخش بازرگانی کشور منسوخ شده دولتی همگام با تحولات مدیریتی و برنامه‌ریزی استراتژیک بخش کشاورزی مشارکت سیستمی نسبت به حل مشکلات بازاریابی و تنظیم بازار تأکید بر نظریه صادرات محوری در قالب کارگروه مشترک داشته باشند یقین دارم اقدامی ماندگار از سوی وزارت جهاد کشاورزی و صمت ثبت تاریخ ایران خواهد شد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com