پایش بیماری سالمونلوز در طیور قزوین آغاز شد

پایش بیماری سالمونلوز در طیور قزوین آغاز شد
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور دامپزشکی قزوین گفت: طرح ملی پایش بیماری سالمونلوز در مزارع اجداد و مادر تخمگذار استان امسال آغاز شد.
وحید ابراهیم نژاد حمیدی افزود: اولین مرحله این برنامه با مراجعه به مزارع فعال مرغ اجداد و مادر تخمگذار و اخذ و انجام آزمایش نمونه‌ها بر اساس جدیدترین دستورالعمل‌های بین المللی صورت گرفت که موردی از بیماری در مزارع تحت پوشش استان در نتایج آزمایشگاهی تشخیص داده نشد.
این مسئول، هدف از اجرای این طرح را تعیین میزان شیوع سالمونلوز در بین گله ­های اجداد و مادر تخمگذار صنعتی و در مراحل بعدی تعیین فراوانی سروتیپ‌های موجود و تعیین میزان شیوع آلودگی به این بیماری برحسب نژاد، سن و فصول مختلف سال ذکر کرد.
به گفته وی، این بیماری به علت انتقال از طریق مصرف گوشت و تخم مرغ آلوده طیور، یکی از شایع‌ترین عوامل مسمومیت‌های غذایی به شمار می رود.
وی افزود: بیماری سالمونلوز در طیور علاوه بر انتقال افقی، به صورت عمودی نیز باعث آلودگی تخم مرغ‌های نطفه دار و نهایتا جنین جوجه می‌شود که به دلیل مزمن بودن بیماری می‌تواند منجر به خسارات اقتصادی در طول دوره پرورش و حتی تولید شود.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com