وجود 172 واحد پرورش مرغ گوشتی در زنجان

وجود 172 واحد پرورش مرغ گوشتی در زنجان
درحال حاضر در استان 172 واحد پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت جوجه ریزی 4 میلیون و 800 هزار قطعه در دوره وجود دارد.
در هفت ماهه نخست  امسال 9 میلیون و931 هزارو 280قطعه جوجه ریزی در مرغداریهای گوشتی استان صورت پذیرفته که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، از رشد 9/5 درصدی برخوردار می باشد
از این میزان جوجه ریزی، 15 هزارو 890تن گوشت سفید مرغی تولید شده  ،که علاوه بر تامین گوشت سفید استان بخشی نیز به استانهای همجوار صادر شده است .
درحال حاضر در استان 172 واحد پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت جوجه ریزی 4 میلیون و 800 هزار قطعه در دوره وجود دارد.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com