واگذاری اختیارات وزارت کشاورزی به صمت، تخلف است

واگذاری اختیارات وزارت کشاورزی به صمت، تخلف است
معین الدین سعیدی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره پروند رانت واردات گندم به سعید حجاریان و حذف ردیف بودجه اعتباری خودکفایی گندم از سال 94 گفت: خودکفایی گندم نباید قربانی سهم خواهی سیاسی شود و اگر چنین رانتی های وجود داشته باشد کمیسیون کشاورزی و مجلس به آن ورود جدی پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه آقای حجاریان یا هرکس دیگری از هر جناح سیاسی برای ما فرقی نمی کند ادامه داد: چنین رانت ها و ویژه خواری هایی مردم و کشور را دچار بحران و مشکلات عدیده کرده است از این رو سوال نماینده تهران از وزیر جهادکشاورزی درباره رانت واردات گندم و حذف ردیف بودجه خودکفایی گندم در مجلس در جریان است.
تخلف دولت در واگذاری اختیارات وزارت کشاورزی به صمت
نماینده چابهار در مجلس به اراده مجلس به بازگرداندن اختیارات وزارت جهادکشاورزی در حوزه شرکت بازرگانی و ستاد تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: دو سال پیش در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا بخشی از این اختیارات به وزارت صمت واگذار شد که در حال حاضر در کمیسیون کشاورزی پیگیر بازگرداندن این اختیارات هستیم.
سعیدی ادامه داد: پیش شرط های عنوان شده برای این اقدام تا به امروز از سوی دولت انجام نشده است از این اقدام با قانون تمرکز اختیارات وزارت جهادکشاورزی مغایرت دارد و باید این اختیارات دوباره به وزارت جهادکشاورزی برگردد که در کمیسیون کشاورزی این موضوع در حال پیگیری است.
وی گفت: این واگذاری بخشی از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت باعث ناهماهنگی های اجرایی شده که آسیب آن متوجه مردم است و باید این اختیارات که موقتا واگذار شده است به وزارت جهادکشاورزی برگردانده شود.
سعیدی عنوان کرد: از نظر مجلس، دولت در قانون تمرکز اختیارات وزارت جهادکشاورزی دچار تخلف شده و باید هرچه زودتر این اختیارات برگردانده شود. برخی نمایندگان خواستار اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی در این باره هستند چون معتقدیم در این زمینه دولت از قانون تخلف کرده است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com