واکنش گمرک به ماجرای واردات گوشتهای تاریخ گذشته

واکنش گمرک به ماجرای واردات گوشتهای تاریخ گذشته
معاون فنی گمرک ایران با بیان این که ورود هر نوع فرآورده های خام دامی باید با موافقت وزارت جهاد کشاوری صورت پذیرد، تاکید کرد، محموله‌های گوشت بدون مجوز سازمان های مربوطه، از گمرک ترخیص نشده است.
مهرداد جمال ارونقی، با اشاره به ابهامات ترخیص گوشت با تاریخ انقضای محدود گفت: مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ترخیص کالا کافی بوده و با داشتن آنها نیاز به اخذ مجوز ترخیص از وزارت مذکور نخواهد بود لیکن مواردی مانند گواهی بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی و گواهی بهداشت نباتی سازمان حفظ نباتات و گواهی انطباق با استاندارد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و نظایر آنها که برای تأیید کیفیت کالا مستلزم بازدید کالا در مبدأ یا بعد از ورود به گمرک و نمونه برداری از آن است و اخذ آنها قانوناً الزامی است مشمول مورد اشاره شده نمی باشد و قبل از ترخیص کالا ، این مجوزهای قانونی باید اخذ و به گمرک ارائه و سپس کالا ترخیص شود.

 معاون فنی گمرک ایران گفت: باید توجه داشت ورود گوشت به کشور موکول به رعایت مادۀ 7  قانون دامپزشکی است که وفق مفاد مادۀ اشاره شده ورود هرنوع دام زنده و فرآورده های خام دامی باید با موافقت وزارت جهاد کشاوری صورت پذیرد؛ علاوه بر این موضوع، مجوز ترخیص سازمان دامپزشکی برای ترخیص کالا در گمرک از طریق سیستمی اخذ و سپس اجازۀ ترخیص کالا داده می شود. به عبارت دیگر تا مجوز ترخیص کالا بصورت سیستمی به گمرک ارسال نشود امکان صدور پروانه و ترخیص کالا مقدور نخواهد بود.

این مقام مسئول در گمرک ایران تاکید کرد:  علاوه بر این که مجوز ترخیص قانونی بصورت غیرمشروط صادر میگردد، مجوزهای صادره دارای اعتبار زمانی مناسب میباشند و از این حیث اجازه خروج کالاهای تاریخ مصرف گذشته یا منقضی شده دور از ذهن است؛ بنابراین گمرک  هم با استفاده از سامانه و هم از طریق متصدیان ذیربط، برای ترخیص کالاهای مشمول مجوزهای قانونی، دو مورد اساسی را چک و کنترل می نماید: مورد اول اینکه مجوز قانونی ترخیص برای کالای مورد اشاره بدون هیچ قید و شرطی صادر شود و دوم اینکه در هنگام ترخیص قطعی کالا، مهلت و اعتبار قید شده در مجوز قانونی، سپری نشده باشد.

ارونقی ادامه داد:  اگر صاحبان این کالاها ، در مدت اعتبار قید شده در مجوزهای قانونی و یا به عبارت دیگر مهلت اعطاء شده جهت خروج کالاهای خود، نسبت به ترخیص کالاهای خود اقدام نکنند هرگونه اقدام در راستای ترخیص کالا باید با کسب اجازۀ مجدد از سازمان ذیصلاح و اعطای مهلت دوباره در این خصوص باشد که در راستای اعطای مهلتی دوباره جهت خروج کالا، ممکن است نمایندگان سازمان مربوطه مجدداً جهت بازدید و نمونه برداری به گمرک مربوطه مراجعه نمایند. با توجه به موارد اشاره شده می توان گفت، هیچ محموله گوشتی بدون مجوز سازمان های مربوطه، از گمرک ترخیص نشده است.

به گفته معاون فنی گمرک ایران،  برخی از کالاها مانند کلیۀ محصولات دارویی موعد دار که مدت معین تأثیر درمانی دارد ، درصورتی قابل ترخیص از گمرک برای مصرف در کشور خواهد بود که حداقل 65 درصد از مدت قابل مصرف بودن آن در حین ترخیص از گمرک باقی مانده باشد اما درخصوص اکثر کالاها مانند گوشت، ترخیص کالا از گمرک موکول به رعایت مفاد مواد قانونی مانند مادۀ 7 قانون دامپزشکی و صدور مجوز ترخیص از سوی سازمان دامپزشکی یا سازمان های متولی صدور مجوزهای قانونی است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com