واردات ۱۲ میلیون تن نهاده های دامی به کشور در ۱۰ ماه

واردات ۱۲ میلیون تن نهاده های دامی به کشور در ۱۰ ماه
در ۱۰ ماهه سال جاری ۱۱ میلیون و ۸۱۰ هزار و ۵۴۰ تن نهاده های دام و طیور به ارزش ۳ میلیارد و ۲۷۴ میلیون و ۷۲۰ دلار وارد کشور شد.
  میزان واردات نهاده های دام و طیور در 10 ماهه سال 97 بیش از 10 میلیون و 175 هزار تن و به ارزش 2 میلیارد و 590 میلیون و 480 هزار دلار بود.
مقایسه آمار واردات نهاده های دام و طیور در 10 ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل از رشد 16 درصدی به لحاظ وزنی و رشد 26 درصدی به لحاظ ارزشی حکایت دارد.
 در 10 ماهه امسال میزان واردات ذرت بیش از 6 میلیون و 959 هزار تن به ارزش 1 میلیارد و 709 میلیون و 40 هزار دلار است که نسبت به دوره مشابه به لحاظ وزنی تغییری نداشته اما از لحاظ ارزشی رشد 6 درصدی داشته است.
در بازه زمانی یادشده در این گزارش، بیش از 3 میلیون و 38 هزار تن جو  به ارزش بیش از 772 میلیون و 580 هزار دلار وارد کشور شده که درمقایسه با دوره مشابه سال قبل رشد 42 درصدی به لحاظ وزنی و رشد 61 درصدی به لحاظ ارزشی را نشان می دهد.
گفتنی است؛ در 10 ماهه امسال بیش از 1 میلیون و 812 هزار تن کنجاله سویا به ارزش 793 میلیون و 100 هزار دلار وارد کشور شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل رشد 66 درصدی به لحاظ وزنی و رشد 61 درصدی به لحاظ ارزشی را نشان می دهد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com