واردات نهاده های دامی ۲۰ درصد افزایش یافت

واردات نهاده های دامی ۲۰ درصد افزایش یافت
سخنگوی گمرک گفت: واردات نهاده های دامی (ذرت، جو وکنجاله سویا) در ۸ ماهه سالجاری نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۹ به لحاظ وزنی ۲۰ درصد و از نظر ارزشی ۴۱ درصد افزایش داشته است.

روح الله لطیفی  اظهار کرد: در ۸ ماهه سال گذشته ۸ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۸۳۶ تن نهاده دامی به  ارزش دو میلیارد و ۲۴۴ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۳۵۲ دلار وارد کشور شده است.

وی ادامه داد: این میزان در دوره مشابه به ۱۰ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۵۶۱ تن به ارزش سه میلیارد و ۷۸۲ میلیون و ۸۹۷ هزار و ۹۴۷ دلار رسیده است.

سخنگوی گمرک درباره واردات نهاده های دامی به تفکیک کالایی گفت: در ۸ ماهه سالجاری ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار و ۲۱۸ تن ذرت به ارزش دو میلیارد و ۱۱۴ میلیون و۷۸۰ هزار و۴۵۴ دلار وارد کشور شده است که این میزان درمقایسه با واردات ذرت در دوره مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی ۶ درصد کاهش اما از نظر ارزشی ۳۲ درصد افزایش را تجربه کرده است.

لطیفی تصریح کرد: دو دوره مورد نظر در این گزارش دو میلیون و ۳۵۳ هزار و ۹۹۳ تن جو به ارزش ۶۸۵ میلیون و ۲۲ هزار و ۸۴۶ دلار وارد کشور شده است که این میزان واردات در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی ۸۷ درصد و به لحاظ ارزشی ۱۲۳ درصد رشد را تجربه کرده است.

سخنگوی گمرک خاطرنشان کرد: در ۸ ماهه امسال یک میلیون و ۷۸۲ هزار و ۳۵۰ تن کنجاله سویا به  ارزش ۹۸۳ میلیون و ۹۴ هزار و ۶۴۷ دلار وارد کشور شده است که این میزان واردات در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی ۸۸ درصد  و از نظر ارزشی  ۱۵۱ درصد رشد را تجربه کرده است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com