واردات نهاده‌های دامی به بیش از ۱۴میلیون تن رسید

واردات نهاده‌های دامی به بیش از ۱۴میلیون تن رسید
 
نظرات شما
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com