واردات داروهای دامپزشکی تابع قوانین خاصی است

واردات داروهای دامپزشکی تابع قوانین خاصی است
معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی گفت: واردات داروهای دامپزشکی به کشور، تابع قوانین و مقررات خاصی است.
محسن مشکوه، معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی با بیان این مطلب اظهار داشت: به دلیل تحریم های ایران، محدودیت هایی در زمینه تامین دارو و مواد بیولوژیک مورد نیاز به کشور وجود داشت.
وی ادامه داد: خوشبختانه با سرمایه گذاری های مناسب انجام شده، ایران در تولید 95 درصد داروهای دامی به خودکفایی رسیده و امروز نزدیک به 140 کارخانه تولید مواد بیولوژیک در کشور وجود دارد.
مشکوه در پاسخ به سئوالی در خصوص اعمال ممنوعیت برای واردات داروهای زنبور عسل، گفت: روال واردات دارو در کشور به گونه ایست که همواره بخش خصوصی به آن ورود پیدا می کند.
وی اضافه کرد: موسسات وابسته به تامین اجتماعی در خصوص واردات داروهای زنبور عسل وارد عمل می شوند.
معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی اذعان داشت: به دلیل نیاز کم به داروهای مورد نیاز زنبور عسل، متاسفانه سرمایه گذاری مناسبی برای تولید نیازهای داخلی انجام نشده است.
وی با اشاره به تفاضا برای واردات دارو، گفت: اگر برای نخستین بار دارویی وارد کشور می شود، دامپزشکی باید آن را در آزمایشگاه و مزرعه مورد سنجش قرار دهد.
مشکوه تاکید کرد: به دلیل بحث باقیمانده های سموم و اهمیت آن در فرآورده های دامی، واردات دارو به کشور باید کنترل شده باشد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com