وارث اتاق روابط عمومی یا خصوصی جهاد کیست ؟

وارث اتاق روابط عمومی یا خصوصی جهاد کیست ؟
شاهرخ رمضان نژاد به ریاست سازمان مرکزی نظام مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و آب کشور منصوب شد.
ایشان که قبل از این مدیر روابط عمومی جهادکشاورزی بود با عملکردی انتخابی در بین رسانه های تخصصی کشور تقریبا این بخش را به اتاق روابط خصوصی به جای روابط عمومی تبدیل کرد.
ایشان که به سفارش آقای حجتی - وزیر جهاد کشاورزی - از سوی رئیس جمهوری به عنوان ریاست سازمان مرکزی نظام مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و آب کشور منصوب شد در انتخابات سازمان نظام مهندسی استان تهران نتوانست رای لازم را به دست بیاورد هرچند مانند دوره های قبل با بی نظمی های این انتخابات، تقریبا نمی توان به بقیه آمار این انتخابات نیز خوش بین بود.
اما آیا روابط عمومی جهادکشاورزی رو به نجات است ؟ هر چند عملکرد آقای رمضان نژاد در وزارت جهادکشاورزی تعدادی از دوستان قدیمی ایشان را راضی نگاه داشت اما شاید مجوزهای قابل صدور از نظام مهندسی کشاورزی شادی دوستان را دوچندان نماید که امیدواریم این رویه دوستانه به وظایف اصلی ایشان لطمه ای وارد ننماید و شاهد تصمیمات غیر انتخابی ایشان باشیم.
معلوم نیست رمضان نژاد چه شخصی را به حجتی به عنوان وارث خود پیشنهاد خواهد نمود تا اتاق روابط خصوصی روابط عمومی جهاد را به آن بسپارد.
مشخص نیست که از رفتن آقای رمضان نژاد از ساختمان وزارت باید خوشحال شد یا نه ؟ چرا که شاید شانس یک تغییر مثبت در آن وجود داشته باشد یا باید ناراحت شد که شاید نفر بعدی با نگاهی مشابه ناخدای قبلی، سکان این کشتی را به دست بگیرد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com