هنوز خبری از توزیع شیر در مدارس نیست

هنوز خبری از توزیع شیر در مدارس نیست
رئیس انجمن صنایع لبنی استان کرمانشاه گفت: در گذشته از هفته اول مهر ماه توزیع شیر در مدارس آغاز می‌شد، اما اکنون در نیمه آبان هستیم و خبری از توزیع شیر در مدارس نیست.
مهدی افخمی افزود : به نظر می‌رسد که در توزیع شیر تعلل می‌شود تا بودجه کمتری برای آن اختصاص یابد و این در حالیست که زمان مفید توزیع شیر در مدارس دارد از دست می‌رود.
رئیس انجمن صنایع لبنی از اینکه تعداد نوبت‌های توزیع شیر هم در مدارس کم شده انتقاد کرد و افزود: در گذشته توزیع شیر مدارس 120 نوبت بود که اکنون به 70 نوبت کاهش یافته است.
افخمی این کار را بازی با سلامت قشر مهم جامعه یعنی دانش‌آموزان دانست و گفت: صرفه‌جویی در هزینه توزیع شیر رایگان مردم را به خطر می‌اندازد، اما متاسفانه مسئولین خود را به خواب زده‌اند.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com