همکاری دو کمپانی بزرگ تولیدات مکمل و خوراک طیور برای تولید پروبیوتیک

همکاری دو کمپانی بزرگ تولیدات مکمل و خوراک طیور برای تولید پروبیوتیک
دو کمپانی بزرگ جهان در زمینۀ تولید خوراک و مکمل خوراک دام و طیور، Adisseo و Novozymes برای تولید پروبیوتیک طیور با یکدیگر همکاری می کنند.
کمپانی Novozymes مسئولیت غربالگری در شرایط آزمایشگاهی، توسعه و تولید را به عهده دارد ضمن آنکه کمپانی Adisseo وضعیت آن را در بدن موجود زنده آزمایش می کند و نیز بازاریابی و فروش آن را به عهده خواهد داشت. انتظار می رود تا 12 ماه آتی این محصول آغاز به کار خواهد کرد.
جایگزین آنتی بیوتیک های محرک رشد  
دهه های متوالی، آنتی بیوتیک ها در تولیدات دامی به عنوان محرک رشد استفاده می شدند، اما هر روز به تعداد کشورهای مخالف مصرف آنتی بیوتیک در طیور افزوده شد. تداوم ممنوعیت استفاده از آنتی بیوتیک منجر به افزایش تقاضا برای یافتن جایگزینی پایدار شد.
پروبیوتیک ها میکروب های زنده ای هستند که به خوراک افزوده می گردند تا منجر به بهبود فلور دل و روده ای در طیور و دام شود. آنها موجب رشد بهتر حیوان ، جذب بهتر خوراک ، و سلامت بهتر در حیوان و در نتیجه یک جایگزین طبیعی به جای آنتی بیوتیک های محرک رشد خواهند بود.
نائب رئیس Novozymes اظهار دارد : "جهان برای تأمین تقاضای جمعیت رو به رشد خود نیاز به یافتن راه حل های جدید دارد. ما نیز با توسعۀ پروبیوتیک به کمک مرغداران و پرورش دهندگان شتافته ایم . این فرصتی برای Novozymes است تا اطلاعات خود را در میکروبیولوژی ، و خوراک دام به کار گیرد." 
مدیر عامل Adisseo نیز اذعان داشت : "نوآوری بخشی از Adisseo DNA است . ما مرتباً در حال سرمایه گذاری برای راه حل هایی هستیم تا به مشتریانمان کمک کند که ضمن کاهش اثرگذاری بر روی محیط زیست، عملکرد دام و طیور خود را ارتقا بخشند."
محصول جدید این دو کمپانی بر پایۀ باکتری مفیدی است که منجربه وزن گیری بهتر و محدود کردن رشد باکتری های مضر در دستگاه گوارش حیوان خواهد بود. استفاده از این محصول، ضامن سلامت بهتر دل و رودۀ حیوان ، ارتقاء تبدیل خوراک ، و مصرف کمتر خوراک برای پرورش حیوان خواهد بود. 

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com