در یوکشایر شمالی :
هشدار پلیس به مزرعه داران برای حملۀ سگ ها به دام

هشدار پلیس به مزرعه داران برای حملۀ سگ ها به دام
از آنجائیکه عدۀ زیادی برای قدم زنی با سگ های خانگی خود به حومۀ شهرها می روند پلیس یورکشایر شمالی به دامداران و مزرعه داران این منطقه پوسترهایی مبنی بر هشدار به صاحبین سگ های خانگی داده تا بر روی درب و دیوار مزارع خود نصب کنند و بدین ترتیب صاحبین سگ ها مسئولیت مراقبت و نظارت بر روی حیوان خود را داشته باشند.
پلیس در این رابطه می گوید: "دامداران و دامپزشکان این بخش به خوبی با جراحت هایی که در نتیجۀ حملۀ سگ به گوسفندان بوده آشنایی دارند. واقعاً صحنۀ وحشتناکی است اما با نظارت و کنترل صاحبین قابل پیشگیری است."

افسران پلیس مناطق روستایی و نیروی وظیفۀ این منطقه نیز با صاحبین سگ های خانگی که به این مناطق می آیند صحبت می کنند و به آنها تذکر می دهند که به منظور پیشگیری از هر گونه اتفاق و نگرانی برای دام های این منطقه بایستی سگ ها را با قلاده و تحت کنترل برای پیاده روی بیاورند.

یکی از دامداران این منطقه اظهار داشت: "یکی از همین سگ ها به گوسفندان من حمله کرده بود و گوسفند بیچاره را تکه پاره کرده و نیمه جان رها کرده بود. هر از گاهی باید شاهد زخم های عمیق ناشی از گاز این سگ ها بر روی بدن گوسفندان باشیم. من  آخر هر هفته که می بینم این افراد آزادانه در این مراتع و در میان گوسفندان با سگ خود می چرخند وحشت زده می شوم."

یکی از افسران پلیس این منطقه افزود: "هر سگی صرفنظر از اینکه چقدر تعلیم دیده و خوش رفتار است، هنگامی که آزادانه و بدون قلاده در اطراف دام ها پرسه می زند می تواند از کنترل خارج شود و واقعاً به ریسکش نمی ارزد. چرا که صاحب سگ بابت جراحت و آسیب وارده به دام از سوی سگش متهم شناخته می شود. از سوی دیگر، نگرانی برام دام ها فقط شامل جراحات ناشی از گاز گرفتن سگ ها نیست بلکه گوسفندان و میش ها از دیدن یک سگ که در اطراف آنها پرسه می زند دچار استرس می شوند و ممکن است حتی برۀ درون شکمشان را سقط کنند و یا از استرس جان خود را از دست بدهند.

پس به منظور پیشگیری از تمام این اتفاقات حتماً سگ خود را با قلاده و تحت کنترل و نظارت برای قدم زنی بیاورید." 

منبع : سایت اطلاع رسانی حیوانات خانگی - ITpet.net
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com