هشت فارم طیور در تاخار افغانستان تاسیس شد

هشت فارم طیور در تاخار افغانستان تاسیس شد
روزنامه ای که وزارت کشاورزی، آبیاری و دامداری افغانستان منتشر کرده، اعلام کرده است که چند فارم در شهرهای فرخار، بنگی، چاه آباد و تلقان ولایت تاخار تاسیس شدند.
ظرفیت هر فارم 5 هزار جوجه است و چهار فارم از این فارم ها 90 هزار جوجه در سه ماه گذشته در تاخار تولید کرده اند.
بنابر گزارش روزنامه افغانستان تایمز، به دلیل تاسیس این فارم ها 80 نفر در فارم های استان مشغول به کار شدند.
صاحبان این فارم ها 2.5 میلیون افغانی در ماه گذشته در تاخار به دست آوردند.
این فارم ها با هزینه 336 هزار دلار توسط  وزارت کشاورزی، آبیاری و دامداری افغانستان تاسیس شده اند و از 60 درصد سهام وزارت کشاورزی، آبیاری و دامداری و 40 درصد سهام بازرگانان ساخته شده اند.
این گزارش اطلاع می دهد که 12 فارم دیگر در تخار در دست ساخت است و تا آن تاریخ نزدیک به 60 درصد از این پروژه کامل شده است.
هر فارم ظرفیت تولید 5000 جوجه دارد.
وزارت کشاورزی، آبیاری و دامداری افغانستان نزدیک به 1 میلیون دلار برای تاسیس 20 فارم طیور در تاخار اختصاص داده است و با تکمیل این پروژه، بیش از 1200 تن گوشت جوجه در ولایت تولید خواهد شد.


 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com