هرگونه ممنوعیت صدور مجوز دامپروری و تولید طیور ممنوع است

هرگونه ممنوعیت صدور مجوز دامپروری و تولید طیور  ممنوع است
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس مصوبه جدید هیئت مقررات زدایی، هرگونه ممنوعیت صدور مجوز برای فعالیت های دامپروری و تولید طیور در هر قالبی ممنوع است.
 علی فیروزی با انتشار یک توییت در صفحه شخصی خود از آخرین مصوبه هیئت مقررات زدایی خبر داد:
مصوبات جلسه ۳۵ ام هیئت مقررات زدایی در بخش دام و طیور زنبورداری:
هرگونه ممنوعیت صدور مجوز برای فعالیت های دامپروری و تولید طیور به دلیل اشباع یا تنظیم بازار و تعیین ظرفیت حداقلی و حداکثری برای تولید در هر قالبی از جمله سیاستگذاری تولید سالیانه، لغو و وضع مقررات مشابه ممنوع است."
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com