نیازمندی کشور به مؤسسات تولید واکسن

نیازمندی کشور به مؤسسات تولید واکسن
رئیس سازمان نظام دامپزشکی گفت: تحقیقات واکسن درایران بسیار ضعیف است. محمدرضا صفری با اشاره به اینکه برنامه امسال سازمان جهانی "بهداشت دام" و شعارروز جهانی دامپزشکی "ارزش واکسیناسیون" است، تصریح کرد: تحقیقاتی اندکی هم که در کشور صورت می‌پذیرد توسط مؤسسه رازی است، نیاز به مؤسسه‌های تحقیقاتی فراوان داریم تا روی بیماری‌ها مطالعه داشته و واکسن‌های مناسب با آن تولید کنیم. وی با بیان اینکه ارزش واکسیناسیون نیاز به توجه و پرداخت بیشتری در کشور دارد، خاطرنشان کرد: تحقیقات تولید واکسن از انجام واکسیناسیون مهم‌تر است؛ واکسیناسیون زمانی مفید خواهد بود که تحقیقات واکسن مبتنی بر بیماری‌هایی که در مناطق خودنمایی می‌کند صورت گرفته باشد.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشوربا بیان اینکه باید شیوه‌های درست واکسیناسیون را آموزش دهیم، تاکید کرد: در این زمینه نیز دچارضعف هستیم که باید تلاش کنیم تا خلاءهای موجود جبران شود. وی، واکسیناسیون را از سخت‌ترین بخش حرفه دامپزشکی برشمرد و اظهار کرد: متأسفانه دامپزشکان از مزایای سختی و زیان آور حرفه خود محروم هستند؛ دولت اکثر اقشار جامعه را به سمت بیمه‌های تأمین اجتماعی سوق داده است اما دامپزشکان از این مزیت بی بهره اند. صفری تاکید کرد: اگر قرار است به ارزش واکسیناسیون توجه داشته باشیم باید به ارزش ارکان آن نیز توجه کنیم.
 
کلمات کلیدی تولید واکسن
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com