نگاهی کلی و جهانی به متیونین:در دهه ی آینده

نگاهی کلی و جهانی به متیونین:در دهه ی آینده

به عنوان یک مکمل غذایی بحرانی برای دام ها و مرغداری ها، انتظار می رود که متیونین با گسترش اقتصاد جهانی و مصرف فزاینده ی گوشت، رشد یابد...
زبان فارسی
نوع فایل PDF
تعداد صفحه 31
دانلود فایل دانلود
 
کلمات کلیدی
 
نظر خود را ثبت نمایید
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com