نواقص کشتارگاه های طیور گلستان رفع شود

نواقص کشتارگاه های طیور گلستان رفع شود
محمد پوری در جلسه‌ بررسی و ارزیابی بهداشتی  کشتارگاههای طیور استان افزود: اخلاق‌مداری از ضروریات اجرایی مدیران و مسئولان بهداشتی کشتارگاه‌هاست و باید نواقص کشتارگاه‌های طیور برطرف شود و رعایت قوانین و ضوابط بهداشتی در این مجموعه‌ها ضروری است.
دکتر سالاری رئیس اداره نظارت  بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان  نیز با تشکر از همکاری فعال تمام اعضای جلسه گفت: به منظور هماهنگی اقدامات بهداشتی و قرنطینه‌ای و ارزیابی بهداشتی کشتارگاه‌های طیور استان این نشست برگزار شده  است.
در ادامه دکتر حمیدرضا حنفی مسئول امور کشتارگاه های اداره کل دامپزشکی استان گلستان  نیز با ارائه پاورپوینت به بررسی و ارزیابی دقیق بهداشتی کشتارگاه های طیور استان و نیزنکات فنی لازم در خصوص بهبود شرایط بهداشتی و قرنطینه ای و مسائل مرتبط با کشتارگاههای طیور برابر دستورالعملهای سازمان دامپزشکی کشور  برای مدیران و مسئولین فنی بهداشتی کشتارگاهها پرداخت.
وی خواستار همکاری و تعامل مدیران و مسئولان بهداشتی کشتارگاه‌ها در راستای ارتقای سطح بهداشت عمومی استان گلستان شد.
درپایان هر کدام از مدیران و مسئولین فنی بهداشتی کشتارگاه های طیور به بیان  نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com