نهاده های دامی در اختیار مرغداران متخلف قرار نمی گیرد

نهاده های دامی در اختیار مرغداران متخلف قرار نمی گیرد
دبیر ستاد تنظیم بازار و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت:نهاده های دامی در اختیار مرغدارانی که با قیمت مصوب آن را دریافت کردند اما از ارائه مرغ تولیدی خود به کشتارگاه ها با قیمت مصوب خودداری می کنند، قرار نمی گیرد.

فرهاد دلق پوش افزود: در ستاد تنظیم بازار استان مصوب شد تا  مرغدارانی که نهاده های دولتی از سازمان جهادکشاورزی دریافت کرده اند اما از تحویل مرغ به کشتارگاه های استان  به قیمت مصوب خودداری  کنند،  تا اطلاع ثانوی  نهاده های دامی  به آنها تحویل نشود و شرکتهای زنجیره تامین نسبت به تامین مرغ مورد نیاز استان به مقدار حداقل  ۲۰۰ تن روزانه به قیمت مصوب اقدام نمایند .
وی با تاکید بر ضرورت تداوم  فعالیت تیم های نظارتی در قالب گشت های مشترک  تصریح کرد: این نظارت ها در بازار به صورت مستمر ،  عینی و مشهودتر از قبل باشد ,  تمامی مراجع تامین کننده کالا نظیر؛ واحدهای تولیدی ، شرکتهای پخش، اتاقهای اصناف و اتحادیه های ذیربط با عرضه کالا به قیمت مناسب قدمهای موثرتری را در امر برخورد با گرانفروشی و احتکار بردارند .
دلق پوش با بیان اینکه کشتارگرها برای اخذ پروانه کسب از مراجع ذیصلاح یک هفته فرصت دارند ، اظهار داشت: اتاق اصناف مرکز استان ظرف حداقل یکهفته نسبت به صدور پروانه کسب برای کشتارگران سراسر استان اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد: پس از اتمام مهلت داده شده بمنظور دریافت پروانه کسب، سازمان صنعت، معدن و تجارت از همکاری کشتارگاهها ، با کشتارگران فاقد شناسنامه جلوگیری می کند.
دبیر ستاد تنظیم بازار گیلان ادامه داد: همچنین پس از اتمام مهلت یک هفته ای،  اداره کل دامپزشکی با هماهنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت از ورود و کشتار مرغ کشتارگران فاقد مجوز به کشتارگاهها تحت هر عنوان جلوگیری می کند و مرغداران نیز  موظف به صدور فاکتور رسمی برای کشتارگران می باشند تا آنها بر اساس فاکتور خرید بتواند نسبت به عرضه مرغ به واحدهای صنفی اقدام کنند.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com