نهاده‌های دامی کرمان در قبال تحویل شیر و گوشت مرغ توزیع می‌شود

نهاده‌های دامی کرمان در قبال تحویل شیر و گوشت مرغ توزیع می‌شود
معاون اجرایی شرکت پشتیبانی امور دام استان کرمان گفت: توزیع نهاده‌های دامی استان در قبال تحویل گوشت مرغ برای مرغ داری‌ها و تحویل شیرخام برای گاوداری‌ها انجام می‌شود.
محمد علیمی در کرمان اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت مناسبی از نهاده‌های دامی در استان وجود دارد.
وی درباره میزان ذخیره سازی مرغ و گوشت قرمز در استان کرمان، بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون 2 هزار و 62 تن مرغ منجمد و 442 تن مرغ وارداتی، 68 تن گوشت گوساله داخلی و 429 تن گوشت وارداتی ذخیره سازی شده است.
معاون اجرایی شرکت پشتیبانی امور دام استان کرمان خاطرنشان کرد: در توزیع نهاده‌های دامی هم در مجموع در دو مقطع از سال  20 هزار و 409 تن ذرت ،6 هزار و 290 تن کنجاله سویا و بالغ بر6 هزار تن جو بین دامداران و مرغ‌داری‌های استان توزیع شده است.
وی با تاکید بر اینکه سیاست جدید دولت تحویل فرآورده‌های دامی در قبال تحویل نهاده است، افزود:در قبال تحویل شیر نیز بیش از 5 هزار تن ذرت و 3 هزار و 775 تن کنجاله سویا و 4930 تن جو در دامداری‌های استان توزیع شده است.
علیمی با اشاره به نحوه توزیع مرغ و گوشت در بین مصرف کنندگان تصریح کرد: در این مدت 428 تن گوشت گوساله که حدود 111 تن آن سهمیه محرم بوده  و نیز  1641 تن گوشت مرغ توزیع شده است.
وی با بیان اینکه 500 کیلو از میزان مرغ توزیعی سهمیه ماه محرم بوده است، اظهار کرد: در ایام محرم از گوشت مرغ در سطح استان استقبالی نشده است.
معاون اجرایی شرکت پشتیبانی امور دام استان کرمان با تاکید بر اینکه در ذخیره نهاده‌های دامی مشکل خاصی وجود نداشته است، خاطرنشان کرد: توزیع نهاده‌های دامی برای مرغ و طیور در قبال تحویل گوشت مرغ انجام می‌شود.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com