نهاده‌های دامی با تاخیر یک تا ۲ ماهه به دست مرغداران می‌رسد

نهاده‌های دامی با تاخیر یک تا ۲ ماهه به دست مرغداران می‌رسد
صادقی معاون بهبود امور دامی جهادکشاورزی استان زنجان با اشاره به مشکل تخصیص نهاده‌ها گفت: سهمیه نهاده‌ها با تاخیر یک تا دو ماهه به دست مرغداران می‌رسد.
علی صادقی با بیان اینکه در مهر ماه امسال به دلیل عدم تامین به موقع نهاده به ویژه در نیمه اول مهر ما با کاهش شدید جوجه ریزی مواجه بودیم اظهار کرد: در این مدت کاهش میزان جوجه ریزی در استان زنجان حتی به 55 درصد کاهش یافت.
وی تصریح کرد: در نیمه دوم مهر ماه با توجه به اینکه توزیع نهاده انجام شد و موضوعات انگیزشی نیز مطرح شد میزان جوجه ریزی 28 درصد افزایش یافت.
معاون بهبود امور دامی جهادکشاورزی استان زنجان با بیان اینکه میزان جوجه ریزی در استان زنجان به یک میلیون و 55 هزار قطعه رسیده است ابراز کرد: این میزان نیاز استان زنجان را به صورت کامل تامین می‌کند.
وی با بیان اینکه تولید مرغ در استان زنجان مازاد بر نیاز استان زنجان است عنوان کرد: 40 درصد تولید استان زنجان به استان‌های دیگر فرستاده می‌شود که با کاهش میزان جوجه ریزی امکان کاهش صادرات به سایر استان را خواهیم داشت.

زروان تجارت آدنیس

صادقی با تاکید براینکه هیچ نگرانی در استان زنجان به لحاظ تولید مرغ نداریم ابراز کرد: در سیستم جدید سامانه بازرگاه تخصیص اتوماتیک نهاده‌ها در بخش گوشتی نیز فعال شد.
وی با بیان اینکه در این حالت وقتی مرغداری جوجه‌ریزی انجام می‌دهد سهمیه آن به صورت اتوماتیک تعیین می‌شود ابراز کرد: هر مرغدار می‌تواند 100 درصد سهمیه خود را خرید کند.
معاون بهبود امور دامی جهادکشاورزی استان زنجان با تاکید براینکه مشکلی که وجود دارد تخصیص سهیمه در سامانه به تدریجی انجام می‌شود افزود: مشکلی دیگری که در تامین نهاده داریم این است که باید نهاده در مدت 10 روزه به دست مرغدار برسد که این فرآیند طولانی شده و گاها نهاده با تاخیر یک تا دو ماه به دست مرغدار می‌رسد.
وی با تاکید براینکه این مشکل باعث می‌شود نهاده به موقع به دست مرغداران نرسد و تولیدکنندگان مجبور می‌شوند نهاده مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند عنوان کرد: گاها سهمیه نهاده زمانی به دست مرغدار می‌رسد که دوره تولید خود را به اتمام رسانده و مرغدار نیز سهمیه خود را در بازار آزاد می‌فروشد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com