نمونه ای از آماده سازی و ضدعفونی سالن مرغداری

دانلود
سالن های مرغداری را با روش ها و متدهای مختلفی پاکسازی و ضدعفونی می نمایند که در این روش های مختلف بخش هایی همیشه ثابت و مشترک است.
در این فیلم می توانید نمونه ای از روش ضدعفونی سالن مرغداری را مشاهده کنید. شاید شما هم با همین روش کار ضدعفونی سالن مرغداری خود را انجام می دهید.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com