نظارت بر کشتار دام ها تشدید می شود

نظارت بر کشتار دام ها تشدید می شود
امسال نظارت بر کشتار دام ها با توجه به حساسیت بالای انتقال بیماری های مشترک بین انسان و دام با شدت بیشتری انجام می شود. معاون فنی اداره کل دام پزشکی با بیان این مطلب گفت: کشتارگاه های استان به جز شهرستان بیرجند متعلق به شهرداری ها و کشتارگاه های طیور خصوصی است اما در هر حال ناظران بهداشتی و شرعی در تمام کشتارگاه های دام و طیور بر روند کشتار نظارت دارند. دکتر قربان زاده افزود: از عرضه هر نوع گوشت بدون مهر و نظارت دام پزشکی جلوگیری و با متخلفان براساس قانون برخورد خواهد شد. وی به توزیع بیش از 6 میلیون دوز انواع واکسن سال گذشته در شهرستان ها در سال اشاره کرد و گفت: حدود یک میلیون و 800 هزار دوز واکسن برای سه ماهه اول امسال تامین شده است. وی با اشاره به این که امسال کانونی از بیماری های مشترک بین انسان و دام در استان گزارش نشده است، افزود: واکسیناسیون فراگیر دام ها علیه بیماری های مشترک و واگیر دامی با واکسن های اختصاصی، انجام مراقبت فعال بیماری ها، سم پاشی دام ها و جایگاه های نگهداری دام برای مبارزه با انگل های خارجی که ناقل برخی بیماری های مشترک است از جمله اقدام های پیشگیرانه برای جلوگیری از ایجاد کانون های بیماری است.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com