نبود زمینه کافی برای تحقیقات واکسن در کشور

نبود زمینه کافی برای تحقیقات واکسن در کشور
رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشوردیشب درآیین گرامیداشت روزجهانی دامپزشکی وتجلیل ازدامپزشکان نمونه مازندران درشهرستان آمل گفت :انجام تحقیقات درباره واکسیناسیون بسیارمهم بوده وهم اکنون تنها موسسه تحقیقاتی کشور دراین بخش،موسسه رازی وسرم‌سازی رازی (منطقه حصارک ، استان البرز) است. محمدرضا صفری با بیان اینکه تحقیقات در باره بیماری ها، شیوه صحیح واکسیناسیون و نیز اطلاع آن به جامعه هدف ونیزاعضای سازمان نظام دامپزشکی بسیار مهم بوده ونگاه تخصصی ترافراددراین بخش را می طلبد افزود:باید قبول کرد دراین حوزه دچار ضعف بوده و با توجه به توان این سازمان، می بایستی به دنبال بهبود وضع موجود باشیم.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور با اشاره به عضویت حدود 38 هزار دامپزشک در رشته های مختلف این سازمان گفت: حدود 70 درصد اعضای این سازمان، افراد جدید هستند.
دکتر صفری، ازنیاز تشکلها وانجمن های مرتبط باسازمان نظام دامپزشکی به موازات افزایش و توسعه اعضا خبرداد و بااشاره به شعارامسال سازمان جهانی دامپزشکی باعنوان آموزش واکسیناسیون افزود:حرفه واکسیناسیون دردنیا جزو مشاغل سخت محسوب شده امادرایران نیز اعضای زیرپوشش این سازمان باوجود درگیربودن باانواع بیماری های سخت و واگیردار مشترک میان انسان ودام، ازکمترین مزایای مربوط به این امور بهره مند هستند. رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور گفت: تعرفه خدمات دامپزشکی و واکسیناسیون دامها در سال های اخیر تقریبا ثابت مانده و یکی از ارزان ترین خدمات در کشور محسوب می شود. مدیر کل دامپزشکی مازندران هم دراین مراسم ازپیامدهای ناشی از فروش بی ضابطه واکسن دام و طیور توسط برخی مجاری و نیز تهیه واکسن در شرایط فعلی کشور ابراز نگرانی کرد و افزود: تجویز و توصیه این واکسن ها توسط برخی افراد با هدف منفعت طلبی و خودسرانه برای پیشگیری، نگرانی ها ومشکلات عدیده ای به وجود خواهد آورد.
دکترسیدحسین رضوانی بابیان اینکه همکاری مناسب بخش خصوصی بابخش دولتی، موانع پیش روی مردم دراین زمینه رارفع خواهدکردگفت: در برخی مواردشهروندان به دلیل نارضایتی ازعملکرد شورای نظام دامپزشکی مازندران، به دستگاه های حاکمیتی مراجعه وشکایت کرده واین اداره کل بعنوان متولی بهداشت وناظر برعملکرد بخش خصوصی ورود پیدا کرده و درچارچوب قوانین و مقررات، نسبت به رفع موانع موجوداقدامات لازم را با هدف تعامل دامپزشکی و نظام دامپزشکی بعمل می آورد. دکتر رضوانی درباره واگذاری برخی اقدام ها به سازمان نظام دامپزشکی برای کاهش تصدی گری دامپزشکی افزود: با واگذاری بخشی ازاموراتی که درتوان تخصص ونیزنیروی انسانی ماهردرسازمان نظام دامپزشکی وجود دارد به عنوان حامی در کنار خود راضی بوده اما با امورات بدون مطالعه و کارشناسی شده مخالفیم. مدیرکل دامپزشکی مازندران گفت: باید زمینه واگذاری امورات به دامپزشکی به عنوان ناظر ونظارت کننده براجرای صحیح مسائل واگذار شده ونیز توسعه اهداف بلندمدت دامپزشکی برای تضمین سلامت جامعه وجود داشته باشد.
 
کلمات کلیدی واکسن نبود واکسن
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com