نامه شرکت پشتیبانی امور دام به سه نهاد حاکمیتی برای تامین ذخیره استراتژیک گوشت - سند

نامه شرکت پشتیبانی امور دام به سه نهاد حاکمیتی برای تامین ذخیره استراتژیک گوشت - سند
شرکت پشتیبانی اموردام کشور طی نامه ای به تولیت آستان قدس رضوی خواسته در فروش گوشت به این شرکت برای تامین ذخایر استراتژیک گوشت مشارکت کند.
شرکت پشتیبانی امور دام کشور طی نامه‌ای به تولیت آستان قدس رضوی  خواسته در خصوص چگونگی روند اجرا، عملیات و نحوه انعقاد قرارداد خرید گوشت نماینده تولید به ادارات کل پشتیبانی امور دام استانها مراجعه نمایند.
نامه مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام کشور به تولیت آستان قدس رضوی به این شرح است:

یک منبع آگاه گفت: نامه های مشابه آستان قدس رضوی به کمیته امداد امام خمینی(ره) و ستاد فرمان اجرایی حضرت امام(ره) از سوی شرکت پشتیبانی امور دام کشور ارسال شده است.
این منبع آگاه گفت: این نهادها به اندازه ای ظرفیت ندارند که بتوانند دام مورد نیاز ذخایر استراتژیک کشور را تامین کنند بنابراین آنها نیز در نهایت از دامداران خریداری کرده و به شرکت پشتیبانی امور دام کشور خواهند فروخت و در حقیقت این کار یک واسطه دیگر به بخش دام اضافه می کند.
شرکت پشتیبانی امور دام کشور معمولا 40 هزار تن گوشت را به عنوان ذخیره استراتژیک ذخیره سازی می کند؛ برای این کار شرکت پشتیبانی امور دام پیش از این از دامداران گوشت را به قیمت 72 هزار و 500 تومان خریداری می کرد که اخیرا آن را متوقف کرده است.
بر این اساس، مشخص نیست انگیزه شرکت پشتیبانی امور دام از دعوت نهادهایی که تولیدی به اندازه نیاز ذخایر استراتژیک ندارند برای مشارکت در تامین گوشت چیست.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com