نا امنی اقتصادی در کسب و کار تامین مرغ

نا امنی اقتصادی در کسب و کار تامین مرغ
به گزارش خبر گزاری اخبار سبز ایران:
نموداری که در فوق مشاهده می کنید، توسط موسسه اطلاعات مرغداری (ITPNews) تهیه شده است ، موسسه ای که غالبا با دقت بی طرفی ، آمار و ارقام صنعت مرغداری را جمع آوری و بررسی کرده و بصورت نمودارهایی تنظیم و اطلاع رسانی می کند که قابل استناد و اتکاست.
این نمودار به سادگی از ناامنی بسیار نگران کننده در کسب و کار صنعت مرغداری سخن می گوید ؛ همانگونه که نمایان است و نمودار نشان می دهد ، در تاریخ 98.1.17 که هنوز نرخ دلار تغییر نداشته و تورم شدید حرکت ویران کننده اش را آغاز نکرده بود ، قیمت گوشت برای هر کیلو مرغ زنده مبلغ 9500 تومان بوده است .
در 98.2.8 یعنی کمتر از 25 روز به 8500 تومان سقوط می کند این رقم به فاصله 5 روز بعد به زیر 8000 تومان کاهش می یابد ، در یک نوسان اندک خود را به بالای 8 هزار تومان و بعد از آن در 98.2.24 به زیر 7500 تومان سقوط می کند و این نوسان ویران کننده همچنان با یک شیب ملایم به سمت بالا ادامه می یابد اما تا 89.3.19 نمی تواند به 8200 تومان برسد .

به گزارش خبر گزاری اخبار سبز ایران:
این نمودار که با جمع آوری آمار در هر 48 ساعت بصورت متوسط قیمت در سراسر کشور گردآوری شده است به سادگی می گوید، مسئولان تنظیم میزان تولید گوشت مرغ زنده نتوانسته اند بازار امنی برای کسب و کار تولید گوشت مرغ فراهم سازند ؛ اما الا ماشااله از نقش گوشت مرغ در تامین امنیت غذایی سخن رانده و شعار بسیار داده اند .
نمی توان گفت این نوسان طبیعی و منطقی است زیرا نرخ تورم و افزایش اقلام مختلف تولید درست از آخر فروردین ماه شروع می شود و تاکنون این روند افزایش قیمت ها در همه چیز از جمله حمل و نقل ادامه دارد ؛ پس باید موضوع عمیقتر بررسی و راه جویی شود.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com