موجودی گاو گوشتی ایالات متحده 2 درصد کاهش یافت

موجودی گاو گوشتی ایالات متحده  2 درصد کاهش یافت
بر طبق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار کشاورزی امریکا موجودی گلۀ گاو گوشتی این کشور در یک سال گذشته کاهش داشته است. 
بر اساس این گزارش تا تاریخ اول ژانویۀ 2022 میلادی، 91.9 میلیون رأس گوساله و گاو گوشتی در فارم های ایالات متحده موجود بوده که در مقایسه با آمار سال پیش از آن، این رقم 93.8 میلیون رأس بوده و 2 درصد کاهش پیدا کرده است.

نمودار – موجودی گلۀ گاو و گوساله ایالات متحد (میلیون رأس)

سایر اطلاعات موجود در این گزارش به قرار زیر است :
•مجموع گاوها و گوساله های ماده (تلیسه) با 39.5 میلیون رأس، 2 درصد کمتر از آمار سال گذشته (40.3 میلیون رأس) بود. 

•تا تاریخ اول ژانویۀ 2022 میلادی، تعداد 30.1 میلیون رأس گاو گوشتی در ایالات متحد بوده که 2 درصد کمتر از سال پیش است. 

•تعداد گاوهای شیری ایالات متحد با 1 درصد کاهش به 9.38 میلیون رأس رسید.


•مجموع گاوهای موجود در دامداری ها با 14.7 میلیون رأس در مقایسه با سال 2021میلادی کمی افزایش داشته اند.


به علاوه بر طبق این گزارش، زاد و ولد گوساله نیز یک درصد افت داشته است. 
گوساله های متولد شده در نیمۀ اول سال 2021 میلادی، 25.6 میلیون رأس تخمین شده اند که در مقایسه با سال پیش از آن یک درصد کاهش داشته است.  
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com