مقصر گرانی مرغ و تخم مرغ فعلا پیدا شد

مقصر گرانی مرغ و تخم مرغ فعلا پیدا شد
با توجه به وصول گزارش هایی در خصوص مشکلات حادث شده در عرضه مرغ و تخم مرغ به مردم، یک مقام مسئول با ارسال بخشنامه ای در روزهای اخیر خطاب به تعدادی از دستگاه های اجرایی، به آن ها دستور داده با دریافت فهرست فعالان عرصه واردات و توزیع کنجاله سویا از نهادهای مربوط، نسبت به بررسی نحوه عملکرد این اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کنند و در صورت بروز تخلف، از طریق مراجع قانونی آن ها را مورد پیگرد و حسابرسی قرار دهند.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com