مصرف گوشت مرغ در ایران بیش از دو برابر سرانه جهانی است

مصرف گوشت مرغ در ایران بیش از دو برابر سرانه جهانی است
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: متوسط مصرفی جهانی گوشت مرغ در جهان 13 کیلوگرم است که این میزان در کشورمان 26 کیلوگرم است.
حسن رکنی اظهار کرد: متوسط تولید سالانه گوشت مرغ در دنیا نیز 108 میلیون تن است که این میزان در کشورمان بیش از دو میلیون تن می باشد.
وی بر استفاده از گوشت سفید تاکید کرد و افزود: یکی از مزیت های آن هضم آسان است و همچنین نسبت به گوشت قرمز کمتر چربی دارد که هم اکنون گرایش ها به سمت این نوع گوشت است.
وی سرانه مصرف گوشت قرمز در جهان را نیز 12 کیلوگرم عنوان کرد و گفت: این سرانه در ایران 11 کیلوگرم است.
این مسوول در ادامه مصاحبه خود در خصوص تولید شیر در کشور نیز گفت: سال گذشته افزون بر هشت میلیون و 800 هزار تن شیر تولید که از این میزان 645 هزار تن انواع مواد لبنی صادر و مابقی در داخل کشور مصرف شد.
وی متوسط سرانه تولید شیر در دنیا را نیز بین 100 تا 110 کیلوگرم عنوان کرد و گفت: این میزان در کشور 110 کیلوگرم است که از این میزان 100 کیلوگرم مصرف داخلی و مابقی صادر می شود.
وی بر حمایت از تولید کنندگان تاکید کرد و افزود: افق برنامه در خصوص سرانه مصرف شیر 150 تا 160 کیلوگرم است که باید به این برنامه برسیم.
وی اظهار کرد: در سرانه تولید شیر به سرانه تولید شیر در دنیا برابر هستیم اما در کشور های دنیا شیر بیشتر مصرف می شود حتی در برخی از کشور ها به بیش از 500 کیلوگرم نیز می رسد.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی برای انجام سفری دو روزه و بازدید از روند تولید گوشت قرمز، سفید و همچنین دیگر فراورده های دامی به خراسان شمالی سفر کرده است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com