مشکلی در تامین نهاده های دامی در استان اردبیل نیست

مشکلی در تامین نهاده های دامی در استان اردبیل نیست
خلیل نیکشاد- رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل - در جلسه ستاد پایش قاچاق محصولات کشاورزی استان گفت: روزانه بطور متوسط 400 تن انواع نهاده های دامی و کودهای شیمیایی وارد این استان می شود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com